Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea judecătorească - Instanțele judecătorești -
ARTICOLUL 128
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Procedura judiciară se desfășoară în limba română. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată, în condițiile legii organice. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Modalitățile de exercitare a dreptului prevăzut la alineatul (2), inclusiv prin folosirea de interpreți sau traduceri, se vor stabili astfel încât să nu împiedice buna administrare a justiției și să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesați. Jurisprudență

(4) Cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    Tezele pentru Constituție au reținut la pct. 6 următoarele idei: procedura judiciară se desfășoară în limba română; părților care nu vorbesc limba în care se desfășoară procedura judiciară li se asigură posibilitatea de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, precum și dreptul de a vorbi în instanță și de a pune concluzii prin interpret; în unitățile administrativ-teritoriale locuite și de altă populație decât cea română se asigură, în condițiile legii, folosirea limbii materne. În legătură cu această ultimă idee, la dezbaterea Tezelor au fost propuneri de suprimare sau de amendare în sensul de a aplica dispoziția „în cazul necunoașterii limbii române”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 ricul articolului 

    Tezele pentru Constituție au reținut la pct. 6 următoarele idei: procedura judiciară se desfășoară în limba română; părților care nu vorbesc limba în care se desfășoară procedura judiciară li se asigură posibilitatea de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, precum și dreptul de a vorbi în instanță și de a pune concluzii prin interpret; în unitățile administrativ-teritoriale locuite și de altă populație decât cea română se asigură, în condițiile legii, folosirea limbii materne. În legătură cu această ultimă idee, la dezbaterea Tezelor au fost propuneri de suprimare sau de amendare în sensul de a aplica dispoziția „în cazul necunoașterii limbii române”. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Astfel, art. 128 alin. (1) stabilește că procedura judiciară se desfășoară în limba română, pentru ca următoarele două alineate să stabilească în ce cazuri și condiții se poate utiliza limba maternă în justiție. Cetățenii români aparținând minorităților naționale vor avea dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor judecătorești, în condițiile ce vor fi stabilite printr-o lege organică. Modalitățile concrete de realizare aacestui drept special al acestor subiecte de drept vor fi astfel reglementate încât să nu împiedice buna administrare ajustiției și să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesați. Cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de alua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de avorbi în instanță și de apune concluzii, prin interpret. În procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    În concordanță cu dispozițiile art. 6 alin. (1) din Constituția României, care garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la „exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase”, precum și cu principiul egalității tuturor cetățenilor, art. 128 alin. (2) și (4) din legea fundamentală instituie și două importante excepții. [ Mai mult... ] 

.....
    În concordanță cu dispozițiile art. 6 alin. (1) din Constituția României, care garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la „exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase”, precum și cu principiul egalității tuturor cetățenilor, art. 128 alin. (2) și (4) din legea fundamentală instituie și două importante excepții. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Forțele armate
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Principii de bază
Autorități comunale și orășenești
Consiliul județean
Prefectul
Înfăptuirea justiției
Statutul judecătorilor
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
Folosirea căilor de atac
Poliția instanțelor
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Rolul și structura
Atribuții
Economia
Proprietatea
Sistemul financiar
Bugetul public național
Reviste:
Concediere colectivă. Modul de îndeplinire a procedurii de informare și consultare prealabilă în cazul existenței unor organizații sindicale nereprezentative
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă (II)
Partaj. Bunul asupra căruia există un drept de coproprietate forțată
Partaj. Bunul asupra căruia există un drept de coproprietate forțată
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Considerații privind evoluția regimului minorităților naționale în România
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
;
se încarcă...