Familia | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 48
Familia Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (2)

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (1)

(2) Condițiile de încheiere, de desfacere și de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie. Jurisprudență, Reviste (8)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Considerații prealabile. Fundamentul reglementării 
    Articolul 26 alin. (1) din Constituția României protejează dreptul la viață intimă, familială și privată. Dar, deoarece noțiunea de relații de familie este complexă (intrând în conținutul acesteia și relațiile între rude mai îndepărtate, precum și raporturile de familie de fapt), legiuitorul constituant aevidențiat distinct, în art. 48, datorită importanței acestora, protecția relațiilor de familie rezultând din căsătorie și din legătura dintre părinți și copii (familia simplă sau nucleară). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Considerații prealabile. Fundamentul reglementării 

    Art. 26 alin. (1) din Constituția României protejează dreptul la viață intimă, familială și privată. Dar, deoarece noțiunea de relații de familie este complexă (intrând în conținutul acesteia și relațiile între rude mai îndepărtate, precum și raporturile din familia de fapt), legiuitorul constituant a evidențiat distinct, în art. 48 protecția relațiilor de familie rezultând din căsătorie și din legătura dintre părinți și copii (familia simplă sau nucleară). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    18 S-a afirmat în literatura de specialitate că, față de dreptul la căsătorie și la întemeierea unei familii prevăzute expres prin norme internaționale, cele statuate prin art. 48 alin. (1) din Constituție, în sensul că „familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți”, par a fi în discordanță sub aspectul obiectului reglementării, referindu-se nu la dreptul persoanei de a se căsători și de a întemeia o familie, ci la principiile care fundamentează familia deși, nu e mai puțin adevărat, astfel cum sunt enunțate, acestea implică dreptul la căsătorie și la întemeierea unei familii într-o manieră lipsită de echivoc (I. Deleanu, Instituții și proceduri constituționale,Ed. Servo-Sat, Arad, 2003, p. 426). A se vedea și T. Bodoașcă, Unele aspecte critice sau controversate în legislația și doctrina românească din domeniul dreptului familiei,Dreptul nr. 3/2004, p. 106-114. În interpretarea art. 12 din Convenția europeană a drepturilor omului, potrivit jurisprudenței C.E.D.O. sunt de reținut următoarele: se are în vedere căsătoria între persoane de sex biologic diferit; consacrat este dreptul la căsătorie, nu și dreptul la divorț; dreptul la căsătorie privește și persoanele deținute, întrucât căsătoria nu presupune coabitare efectivă; dreptul la căsătorie nu implică dreptul la un mariaj postum. Dacă cele consacrate prin art. 12 din Convenție implică sau nu dreptul persoanei de a nu se căsători, este o chestiune neelucidată de judecătorii europeni deși, față de cele cuprinse în art. 8 din aceeași Convenție, răspunsul nu poate fi decât afirmativ. A se vedea I. Deleanu, Instituții…, op. cit., p. 426, nota nr. 1.
[ Mai mult... ]
 

.....
    55 Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului (Constituția franceză de la 1791) a „bagatelizat” căsătoria, devenită din sacrament un contract civil fondat pe ideea de libertate (art. 7). Dogma indisolubilității căsătoriei, adică a caracterului perpetuu al angajamentului marital, oricum vehement contestat în Epoca Luminilor, nu putea fi (și nici nu se dorea a fi) conciliată cu ideea de libertate individuală; la fel ca orice alt contract, căsătoria a devenit compatibil cu rezilierea. A se vedea P. Courbe, op. cit., p. 19.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Reviste:
Contribuții la definirea juridică a familiei și la stabilirea conținutului acesteia
Unele aspecte critice sau controversate în legislația și doctrina românească din domeniul dreptului familiei
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Pactele civile de solidaritate
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Principiile dreptului familiei versus parteneriatul civil. De la tradiție la modernism?/Les principes du droit de la famille contre le partenariat civil. À Partir de la tradition au modernisme?/Principles of the family law versus civil partnership. From tradition to modernism?
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei/Des regimes patrimoniaux en ce qui concerne les couples hors mariage/Property regimes in the case of couples outside marriage
Evoluția constituționalismului în România (I)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...