Extrădarea și expulzarea | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Dispoziții comune -
ARTICOLUL 19
Extrădarea și expulzarea Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Cetățeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat din România.

(2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetățenii români pot fi extrădați în baza convențiilor internaționale la care România este parte, în condițiile legii și pe bază de reciprocitate. Jurisprudență

(3) Cetățenii străini și apatrizii pot fi extrădați numai în baza unei convenții internaționale sau în condiții de reciprocitate. Jurisprudență

(4) Expulzarea sau extrădarea se hotărăște de justiție. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Explicații generale 
    Extrădarea și expulzarea sunt două măsuri foarte grave care privesc prin excelență libertatea individuală (art. 23) și dreptul la liberă circulație (art. 25). Este motivul pentru care cele mai generale reguli în acest domeniu sunt cuprinse în chiar corpul Constituției, urmând ca reglementările de detaliu să fie realizate prin lege. Alineatul (1) al art. 19 exprimă o regulă de tradiție, care rezultă și din Constituțiile străine, precum și din documentele juridice internaționale, potrivit căreia cetățenii proprii nu pot fi nici extrădați și nici expulzați. Expulzarea sau extrădarea propriului cetățean ar fi o măsură contrară raportului de cetățenie care, așa cum s-a arătat la comentariul art. 18, implică obligația de protecție pe care statul trebuie să o asigure tuturor cetățenilor săi. În literatura juridică se menționează un singur caz în care această regulă universală nu este aplicabilă, și anume între Anglia și Statele Unite ale Americii, între care extrădarea propriilor cetățeni este admisă. Acest caz, cvasi-singular, este desigur explicabil prin istoria și legăturile sociale și politice deosebite dintre cele două state. De regulă, pot fi extrădați sau expulzați numai cetățenii străini și apatrizii. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Explicații generale 

    Extrădarea și expulzarea sunt două măsuri foarte grave care privesc prin excelență libertatea individuală (art. 23) și dreptul la liberă circulație (art. 25). Este motivul pentru care cele mai generale reguli în acest domeniu sunt cuprinse în chiar corpul Constituției, urmând ca reglementările de detaliu să fie realizate prin lege. Alin. (1) al art. 19 exprimă o regulă de tradiție, care rezultă și din Constituțiile străine, precum și din documentele juridice internaționale, potrivit căreia cetățenii proprii nu pot fi nici extrădați și nici expulzați. Expulzarea sau extrădarea propriului cetățean ar fi o măsură contrară raportului de cetățenie care, așa cum s-a arătat la comentariul art. 18, implică obligația de protecție pe care statul trebuie să o asigure tuturor cetățenilor săi. În literatura juridică se menționează un singur caz în care această regulă universală nu este aplicabilă, și anume între Anglia și Statele Unite ale Americii, între care extrădarea propriilor cetățeni este admisă. Acest caz, cvasi-singular, este desigur explicabil prin istoria și legăturile sociale și politice deosebite dintre cele două state. De regulă, pot fi extrădați sau expulzați numai cetățenii străini și apatrizii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
Libertatea individuală
Dreptul la apărare
Libera circulație
Viața intimă, familială și privată
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Reviste:
Impactul legislației europene asupra legislației penale. Cooperarea judiciară în materie penală
Accesul liber la justiție în dreptul românesc actual*
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...