Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
ARTICOLUL 51 Dreptul de petiționare ARTICOLUL 53 Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

TITLUL II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - CAPITOLUL II Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 52
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică Practică judiciară (145), Reviste (10), Doctrină (6)

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei. Practică judiciară (59), Reviste (7), Doctrină (4)

(2) Condițiile și limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică. Practică judiciară (25), Reviste (5), Doctrină (2)

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență. Practică judiciară (93), Reviste (9), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...