Dreptul la ocrotirea sănătății | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 34
Dreptul la ocrotirea sănătății Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (3)

(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Organizarea asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate și recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale și a activităților paramedicale, precum și alte măsuri de protecție a sănătății fizice și mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiune, conținut normativ 
    Dreptul la ocrotirea sănătății este unul din cele mai importante drepturi social-economice, el apărând în toate documentele internaționale în materie: Preambulul Constituției Organizației Mondiale aSănătății; art. 25 al Declarației Universale aDrepturilor Omului, art. 12 al Pactului internațional privind drepturile economice, sociale și culturale; art. 11 și art. 13 ale Cartei Sociale Europene revizuite. Constituția României areceptat acest drept în art. 34.Ca și dreptul la învățătură, dreptul la ocrotirea sănătății este reglementat ca un drept-creanță, menționându-se expres în textul constituțional obligația pozitivă generală astatului pentru garantarea sa efectivă: de alua măsuri pentru asigurarea igienei și asănătății publice. Această obligație se corelează, totodată, și cu caracterul social al statului român, afirmat de art. 1 alin. (3) al Constituției. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    România este un stat social. Acest caracter rezultă atât din natura (esența) statului, cât și mai ales din funcțiile sale. Statul modern poate și trebuie să imprime tuturor acțiunilor economice, politice, culturale, un conținut social fundamentat pe valori etice și umane care să creeze terenul fertil exprimării reale apersonalității cetățenilor, adrepturilor și libertăților lor, așanselor lor egale. Statul social nu poate fi un simplu partener de afaceri, un simplu observator, ci un participant care trebuie să intervină, trebuie să aibă inițiativă și, mai ales, să ia măsuri care să asigure realizarea binelui comun. El trebuie să protejeze pe cel slab, dezavantajat de șansă, trebuie să sprijine sectoare economice aflate în criză, dar care sunt indispensabile promovării unui trai civilizat, trebuie să asigure funcționarea unor servicii publice de protecție și intervenție socială. Înțelegerea caracterului social al statului ne permite explicarea sensului și dimensiunilor unor prevederi constituționale, precum cele din: art. 32 privind garantarea dreptului la învățătură; art. 34 privind obligația statului de alua măsuri pentru asigurarea igienei și sănătății publice; art. 41 privind protecția socială amuncii; art. 47 privind obligația statului de alua măsurile necesare asigurării unui nivel de trai decent cetățenilor; art. 49 privind protecția copiilor și tinerilor; art. 50 privind protecția persoanelor cu handicap. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiune, conținut normativ 

    Dreptul la ocrotirea sănătății este unul din cele mai importante drepturi social-economice, el apărând în toate documentele internaționale în materie: Preambulul Constituției Organizației Mondiale a Sănătății; art. 25 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, art. 12 al Pactului internațional privind drepturile economice, sociale și culturale; art. 11 și art. 13 ale Cartei Sociale Europene revizuite. Constituția României a receptat acest drept în art. 34. Ca și dreptul la învățătură, dreptul la ocrotirea sănătății este reglementat ca un drept-creanță, menționându-se expres în textul constituțional obligația pozitivă generală a statului pentru garantarea sa efectivă: de a lua măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Această obligație se corelează, totodată, și cu caracterul social al statului român, afirmat de art. 1 alin. (3) al Constituției. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul la apărare
Libera circulație
Viața intimă, familială și privată
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Libertatea de exprimare
Dreptul la informație
Dreptul la învățătură
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Înlăturarea exclusivității profesiunii de medic veterinar în activitatea de comercializare a produselor biologice, antiparazitare de uz special și medicamentelor de uz veterinar. Constituționalitate/Removal of the exclusivity of the veterinarian profession from the trade of biological, special use antiparasitic products and veterinary use medicine. Constitutionality
Cerere de modificare a obligațiilor impuse la luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru ca inculpatul să meargă la cumpărături, la frizer, la medicul stomatolog și la cabinetul avocatului ales. Situații temeinic justificate
Intervenție forțată. Apel împotriva unei încheieri interlocutorii . Imunitatea de jurisdicție a organismelor internaționale, inclusiv a membrilor și reprezentanților Comisiei Europene în statele membre. Rolul și atribuțiile instituțiilor internaționale raportat la procesele private. Inadmisibilitatea chemării în judecată a Comisiei Europene în temeiul prevederilor art. 68 și urm. din Codul de procedură civilă
Excepții specifice privind persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale în cazul obținerii de venituri din activități independente
Dispozițiile art. 33 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Avocat
CCR: Dispoziții neconstituționale privind dosarul electronic de sănătate al pacientului
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Exclusivitatea medicilor veterinari în domeniul comercializării anumitor produse specifice și problematica înființării, organizării și funcționării farmaciilor veterinare, clarificate prin jurisprudența Curții Constituționale și a Curții de Justiției a Uniunii Europene/The exclusive competence of veterinarians to sell certain specific products and the question of the establishment, organization and operation of veterinary pharmacies, both clarified by the case-law of the Constitutional Court and of the Court of Justice of the European Union
Drepturi pentru militari, recunoscute la CCR
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...