Dreptul la moștenire | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 46
Dreptul la moștenire Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

Dreptul la moștenire este garantat. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    6 T. Drăganu, Drept constituțional și instituții politice. Tratat elementar,vol. I, Ed. Lumina Lex, București, 1998, p. 168-169. S-a arătat că lipsa detaliilor din textul constituțional „referitoare la titularii dreptului, la obiectul său și modul de funcționare a protecției creează însă incertitudine în legătură cu efectele juridice concrete” ale art. 46 din Constituție. A se vedea C. Macovei, M.C. Dobrilă, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Art. 1-2664, Ed. C.H. Beck, București, 2012, p. 998.
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Astfel, prevederile art. 46 garantează dreptul la moștenire, în timp ce art. 44 din Constituția revizuită aprimit denumirea Dreptul de proprietate privată, iar prin alin. (2) teza I dispune: „Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”. Art. 44 teza aII-a relevă ideea conform căreia conținutul și limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiune. Terminologie. Fundament. Felurile moștenirii 
    Prin moștenire se înțelege transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către unul sau mai multe subiecte de drept: persoane fizice, persoane juridice sau statul (Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, p. 5); statul devine „moștenitor” atunci când nu există moștenitori legali sau testamentari, adică moștenirea este vacantă (art. 680 C. civ.., art. 85 din Legea nr. 36/1995 anotarilor publici și aactivității notariale; pentru dreptul statului asupra moștenirii vacante, ase vedea Fr. Deak, Tratat de drept succesoral, pp. 140-154). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiune. Terminologie. Fundament. Felurile moștenirii 

    Prin intrarea în vigoare a Noului Cod civil, instituția moștenirii a suferit modificări, motiv pentru care, trebuie citat art. 91 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, „moștenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a noul C. civ. sunt supuse legii în vigoare la data deschiderii moștenirii”. Astfel, deși conținutul art. 46 din Constituție nu a suferit modificări de conținut în urma revizuirii, aspectele teoretice care au fost reținute la ultima ediție a prezentei lucrări, trebuie actualizate din perspectiva aplicării Noului Cod civil, pentru moștenirile deschise după intrarea în vigoare a acestui act normativ. [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    Protecția, menținerea și stimularea concurenței nu sunt un scop în sine, ci sunt, la rândul lor, mijloace prin care să fie promovate interesele consumatorilor. Legea concurenței urmărește, astfel, un obiectiv major, de interes general, având în vedere că în categoria consumatorilor sunt incluși practic toți cetățenii României precum și orice altă persoană care achiziționează bunuri sau servicii pe teritoriul României. Legea nr. 21/1996 nu include odefiniție aconsumatorilor, dar acest fapt nu impietează în niciun fel aplicarea normelor legale din acest act normativ. Definițiile conținute în O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor sunt de altfel pe deplin aplicabile. Legea nr. 21/1996, O.G. nr. 21/1992 și Legea nr. 11/1991 urmăresc obiective convergente, având ca element comun bunăstarea consumatorului, prin intermediul mecanismelor economiei de piață, dând astfel expresie unei alte prevederi constituționale, conținută în art. 46 alin. (1) din legea fundamentală„Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Contribuții financiare
Reviste:
Reglementările legale referitoare la vânzarea terenurilor agricole din extravilan
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă (I)
Moștenitorii sezinari - recunoscuți de lege dar nerecunoscuți de reglementările interne ale C.E.C. BANK S.A.
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Abordarea dreptului la moștenire din perspectivă constituțională
Doctrină:
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
;
se încarcă...