Dreptul la grevă | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 43
Dreptul la grevă Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

(1) Salariații au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Legea stabilește condițiile și limitele exercitării acestui drept, precum și garanțiile necesare asigurării serviciilor esențiale pentru societate. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiune 
    Dreptul la grevă, drept fundamental al salariaților, este, prin natura sa, un drept, în egală măsură, individual, dar și colectiv. Deși textul constituțional, în redactarea sa din 1991, se referă doar la salariați, în baza reglementărilor în vigoare el privește și funcționarii publici. Această remarcă trebuie făcută în considerarea dezbaterilor din doctrină care califică funcționarul public ca aflându-se într-un raport de serviciu; în realitate, acesta se află tot într-un raport de muncă, dar cu anumite particularități care-l individualizează, cum ar fi faptul că exercită autoritatea de stat și care determină, între altele, calificarea sa drept raport de serviciu. De altfel, art. 30 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată statuează că funcționarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condițiile legii; evident, trimiterea la lege semnifică trimiterea la Legea nr. 168/1999. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiune 

    Dreptul la grevă, drept fundamental al salariaților, este, prin natura sa, un drept, în egală măsură, individual, dar și colectiv. Dreptul la grevă este un drept individual, în sensul că aparține fiecărui salariat (funcționar public), dar care poate fi exercitat numai colectiv. 
    Deși textul constituțional, în redactarea sa din 1991, se referă doar la salariați, în baza reglementărilor în vigoare el privește și funcționarii publici. Această remarcă trebuie făcută în considerarea dezbaterilor din doctrină care califică funcționarul public ca aflându-se într-un raport de serviciu; în realitate, acesta se află tot într-un raport de muncă, dar cu anumite particularități care-l individualizează, cum ar fi faptul că exercită autoritatea de stat și care determină, între altele, calificarea sa drept raport de serviciu. De altfel, art. 30 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată statuează că funcționarilor publici le este recunoscut dreptul la grevă, în condițiile legii; evident, trimiterea la lege semnifică trimiterea la Legea nr. 168/1999. Dreptul la grevă poate fi deci exercitat, în condițiile legii, doar de persoanele aflate într-un raport de muncă (salariați) sau de serviciu (funcționarii publici). În mod uzual, termenul de grevă este utilizat și pentru încetarea activității (evident, temporară) a uneia sau alteia dintre categoriile sociale (studenți, agricultori, persoane care exercită o profesiune liberală cum sunt, spre exemplu, avocații etc.), deși strict juridic, inclusiv constituțional, acestea nu pot exercita dreptul la grevă, greva fiind în cazul acestora chiar un nonsens: nu te poți afla în grevă cu tine însuți (dacă ești, spre exemplu, un avocat). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Reviste:
Soluționarea conflictelor de muncă. Dreptul la grevă
Exercitarea dreptului la grevă (I)
Studiu de caz. Grevele: Cadrul legal și limitările
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Partenerii sociali - actori și regizori ai raporturilor de muncă
Dreptul muncii. Izvoare - axe multiple de reglementare
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
Răspunderea penală a aleșilor locali - tendințe de racordare la noile provocări legislative și jurisprudențiale
Aplicarea principiului proporționalității în cazul restrângerii exercițiului unor drepturi
Exercitarea dreptului la grevă (II)
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...