Dreptul de vot | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 36
Dreptul de vot Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Cetățenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv. Jurisprudență

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Dreptul de vot, drept exclusiv politic 
    Dreptul de vot este unul din drepturile electorale fundamentale, iar drepturile electorale sunt prin excelență drepturi exclusiv politice. Aceasta se explică prin faptul că, datorită conținutului lor, aceste drepturi pot fi exercitate numai pentru participarea cetățenilor la guvernare. Într-un stat de drept și democratic poporul trebuie să aibă ultimul cuvânt, iar acest lucru devine realitate prin exercitarea drepturilor electorale de către cetățeni. Natura exclusiv politică a acestor drepturi are unele consecințe juridice: pe de o parte, ele sunt utilizate numai pentru participarea la guvernare, adică pentru exercitarea puterii direct de către popor, iar pe de alta, ele aparțin, de obicei, doar cetățenilor, nu și altor categorii de persoane. Așadar rezultă că străinii și apatrizii nu au acces la aceste drepturi. [ Mai mult... ] 

Drept electoral, ediția 1
    În Constituția României aceste drepturi sunt reglementate de art. 16 alin. (4), art. 36 și art. 37. Alături dreptul de vot și dreptul de afi ales, în art. 38 din Constituție se mai prevede dreptul fundamental al cetățenilor români de aalege și de afi aleși în Parlamentul European. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
    Vom observa că se folosesc frecvent termenii drept sau libertate. Astfel Constituția utilizează termenul drept, atunci când consacră dreptul la viață (art. 22), dreptul la apărare (art. 24), dreptul la informație (art. 31), dreptul de vot (art. 36) etc. În schimb Constituția folosește termenul libertate atunci când reglementează libertatea conștiinței (art. 29), libertatea de exprimare (art. 30), libertatea întrunirilor (art. 39) etc. Cum se explică această terminologie? Există, din punct de vedere juridic, deosebiri între drept și libertate? Vom observa că terminologia constituțională, deși nuanțată, desemnează osingură categorie juridică și anume dreptul fundamental. Astfel văzute lucrurile, vom observa că, juridicește, dreptul este olibertate, iar libertatea este un drept. Nu există deosebiri de natură juridică, suntem deci în prezența unei singure noțiuni juridice. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    În examinarea sistemului electoral românesc actual, trebuie avute în vedere dispozițiile constituționale (îndeosebi art. 36, art. 37, art. 38, art. 62, art. 81, art. 120 și art. 122), ale Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și aCamerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente așa cum afost aceasta modificată prin Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în 2011 (care nu este altceva decât orepublicare avechii legi electorale nr. 69/1992 privind alegerea Președintelui României cu câteva modificări) și ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Dreptul de vot, drept exclusiv politic 

    Dreptul de vot este unul din drepturile electorale fundamentale, iar drepturile electorale sunt prin excelență drepturi exclusiv politice. Aceasta se explică prin faptul că, datorită conținutului lor, aceste drepturi pot fi exercitate numai pentru participarea cetățenilor la guvernare. Într-un stat de drept și democratic poporul trebuie să aibă ultimul cuvânt, iar acest lucru devine realitate prin exercitarea drepturilor electorale de către cetățeni. Natura exclusiv politică a acestor drepturi are unele consecințe juridice: pe de o parte, ele sunt utilizate numai pentru participarea la guvernare, adică pentru exercitarea puterii direct de către popor, iar pe de alta, ele aparțin, de obicei, doar cetățenilor, nu și altor categorii de persoane. Așadar rezultă că străinii și apatrizii nu au acces la aceste drepturi. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Viața intimă, familială și privată
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Libertatea de exprimare
Dreptul la informație
Dreptul la învățătură
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Reviste:
Succinte considerații asupra uneia din premisele exercitării dreptului de a vota: cabinele de vot
Receptarea jurisprudenței CEDO în cadrul controlului de constituționalitate al reglementărilor privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2019
Aplicarea principiului proporționalității în cazul restrângerii exercițiului unor drepturi
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept electoral, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...