Dreptul de petiționare | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 51
Dreptul de petiționare Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (5)

(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    Plângerea reprezintă una din cele mai importante modalități de identificare aunor posibile comportamente anticoncurențiale. Pentru afi admisibilă, plângerea trebuie să îndeplinească condiția afectării directe și reale – efective – aautorului acesteia, prin practica reclamată. Rezultă, așadar, că ovictimă indirectă aunei practici anticoncurențiale (de exemplu, persoana care are ca furnizor ovictimă aunui cartel sau al unui abuz de poziție dominantă) nu îndeplinește această condiție. În ceea ce privește afectarea reală, Legea nu condiționează dauna reală de un nivel minim al acesteia sau de faptul dacă afectează substanțial sau nu activitatea reclamantului. Având în vedere dreptul la petiționare, prevăzut de art. 51 din Constituție, oasemenea limitare ar fi dificil de acceptat. Obiectul plângerilor îl reprezintă, cel mai adesea, săvârșirea unui abuz de poziție dominantă de către oîntreprindere asupra autorului plângerii. Cartelurile sunt de regulă mai greu de identificat de către alți actori de piață, chiar dacă se află în relații contractuale cu participanții la înțelegere. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    22.În ceea ce privește invocarea prevederilor constituționale ale art. 1, art. 3, art. 5, art. 20, art. 31, art. 40, art. 51, art. 124 și art. 126, Curtea apreciază că acestea nu sunt incidente în cauza dedusă controlului de constituționalitate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Considerații prealabile 
    Dreptul de petiționare este un drept cetățenesc de tradiție în sistemul juridic românesc. În dreptul comparat originile sale istorice se regăsesc în primul act scris de natură constituțională, Magna Charta Libertatum (1215), iar dintre reglementările constituționale contemporane care îl consacră – cu un regim juridic destul de asemănător cu cel din Constituția României – menționăm aici Constituția Spaniei și Constituția Greciei. În marea majoritate a statelor însă dreptul de petiționare nu mai este consacrat ca atare, sfera relațiilor sociale pe care el le protejează fiind parțial protejată juridic prin intermediul drepturilor care permit exprimarea liberă a cetățenilor, implicarea lor directă în treburile publice, mai ales în cadrul democrațiilor participative. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    22.În ceea ce privește invocarea prevederilor constituționale ale art. 1, art. 3, art. 5, art. 20, art. 31, art. 40, art. 51, art. 124 și art. 126, Curtea apreciază că acestea nu sunt incidente în cauza dedusă controlului de constituționalitate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Considerații prealabile 

    Dreptul de petiționare este un drept cetățenesc de tradiție în sistemul juridic românesc. În dreptul comparat originile sale istorice se regăsesc în primul act scris de natură constituțională, Magna Charta Libertatum (1215), iar dintre reglementările constituționale contemporane care îl consacră – cu un regim juridic destul de asemănător cu cel din Constituția României – menționăm aici Constituția Spaniei și Constituția Greciei. În marea majoritate a statelor însă dreptul de petiționare nu mai este consacrat ca atare, sfera relațiilor sociale pe care el le protejează fiind parțial protejată juridic prin intermediul drepturilor care permit exprimarea liberă a cetățenilor, implicarea lor directă în treburile publice, mai ales în cadrul democrațiilor participative. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Exercitarea atribuțiilor
Raportul în fața Parlamentului
Rolul și structura
Reviste:
Instituția plângerii cu caracter administrativ-jurisdicțional formulate de persoanele private de libertate în scopul apărării drepturilor și intereselor lor
Este constituțională prevederea care impune modificarea cererii de chemare în judecată de către reclamant până la primul termen la care este legal citat?
Contract colectiv de muncă: prelungire, valabilitate și forța juridică a normelor convenționale
Entitate juridică sindicală. Calitatea procesuală activă. Competența teritorială. Aplicarea normei de drept. Sesizarea sau respingerea cererii de sesizare a Curții Constituționale
Sunt constituționale prevederile Codului muncii referitoare la perioada de probă?
Constituțional sau nu: CIM-ul suspendat de către angajator dacă s-a formulat plângere penală împotriva salariatului?
Cum se stabilesc pensiile la militari
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Avocatul poporului - o abordare proactivă a apărării drepturilor fundamentale ale omului (de la buna administrare, la binele public)
Decizii ale curții constituționale*
Doctrină:
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...