Dreptul de asociere | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 40
Dreptul de asociere Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7)

(1) Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Partidele sau organizațiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranității, a integrității sau a independenței României sunt neconstituționale. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curții Constituționale, avocații poporului, magistrații, membrii activi ai armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici stabilite prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4)

(4) Asociațiile cu caracter secret sunt interzise. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Deși ar putea fi considerată oîncălcare adreptului de proprietate și, implicit, aart. 44 din Constituție, oasemenea prevedere este în spiritul art. 40 din Constituție referitor la dreptul la asociere. În acest sens, este limpede că acționarii unei societăți sunt liberi să aleagă modul de funcționare asocietății respective, condițiile și limitele de participare aoricărei persoane la capitalul social. În aceeași ordine de idei, este dreptul acționarilor să decidă dacă se expun sau nu riscului ca opersoană să poată să preia controlul asupra societății prin dobândirea unei majorități adrepturilor de vot. În această ipoteză, ar interveni riscul schimbării, de către persoana care deține controlul, ascopului inițial avut în vedere de acționari în momentul în care și-au exercitat dreptul la asociere. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    22.În ceea ce privește invocarea prevederilor constituționale ale art. 1, art. 3, art. 5, art. 20, art. 31, art. 40, art. 51, art. 124 și art. 126, Curtea apreciază că acestea nu sunt incidente în cauza dedusă controlului de constituționalitate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Generalități 
    Dreptul de asociere este un drept fundamental, social-politic, clasificat de regulă în categoria libertăților de opinie, alături de libertatea conștiinței, libertatea de exprimare etc., cu care și prin care se explică în ceea ce privește conținutul său. Acest drept cuprinde posibilitatea cetățenilor români de a se asocia, în mod liber, în partide sau formațiuni politice, în sindicate, patronate sau alte forme și tipuri de organizații, ligi și uniuni, cu scopul de a participa la viața politică, științifică, socială și culturală, pentru realizarea unei serii de interese legitime comune. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Stabilirea conceptului de partid politic este necesară pentru explicarea, interpretarea și, desigur, aplicarea unor prevederi constituționale și legale. Constituția actuală aRomâniei utilizează noțiunile de partide politice în art. 8 alin. (2), art. 40 alin. (3), în art. 73 alin. (3) lit. b), în art. 146 lit. k); partide în art. 40 alin. (2), în art. 84 alin. (1), în art. 103 alin. (1); sindicate în art. 9, în art. 73 alin. (3) lit. p); patronate în art. 9, art. 40; asociații profesionale în art. 9; alte forme de asociere în art. 40 alin. (1); organizații în art. 40 alin. (2), art. 62 alin. (2); asociații în art. 40 alin. (4); configurație politică în art. 64 alin. (5). Asemenea noțiuni sunt întâlnite și în legi, iar legile electorale au resimțit nevoia de aarăta, uneori, că „organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice”. Se pune întrebarea dacă aceste exprimări constituționale și legale privesc noțiuni diferite sau nu. Este în afara oricărei îndoieli că întreagă această terminologie exprimă categorii, tipuri de asociații. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    În doctrina de drept public, fiind pusă în discuție calitatea de persoane morale de drept public apartidelor politice în general, s-a exprimat și opinia potrivit căreia, în conformitate cu art. 37 din Constituție (devenit art. 40 după republicare – s.n.), vizând dreptul de asociere, partidele politice trebuie considerate asociații de drept privat, ele putând să apară în unele raporturi de drept public (cum se menționează mai sus – s.n.), întocmai cum această calitate poate fi recunoscută, în condițiile legii, și altor asociații de drept privat sau chiar simplilor indivizi (T. Drăganu, loc. cit., în Revista de Drept Public nr. 2/1998, p. 6). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Libertatea de exprimare
Dreptul la informație
Dreptul la învățătură
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Reviste:
Suntem în prezența formulării unor acuzații fără indicarea expresă a articolului/prevederilor exprese ale acestora?
Ar trebui administrat corpul preoțesc al bisericilor de către sindicate ale membrilor acestui corp? Semnificații, limite și incertitudini ale hotărârii CEDO Sindicatul "Păstorul cel Bun" împotriva României
Ghid pentru înființarea unui partid și participarea în alegeri conform legilor electorale modificate în 2015
Codul muncii - Art. 242. Dispoziții minimale (comentariu)
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 348 alin. (2) din Codul de procedură penală. Măsurile preventive în procedura de cameră preliminară
Critica hotărârii CEDO privind dreptul preoților de a se sindicaliza
Curtea EDO. Cauza Sindicatul "Păstorul cel Bun" împotriva României
Despre încetarea mandatului de ales local, raportată la fuziunea partidelor politice
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drepturile acționarilor, ediția 3
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept electoral, ediția 1
;
se încarcă...