Dreptul de a fi ales în Parlamentul European | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 38
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii români au dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Condițiile aderării României la Uniunea Europeană 
    Articolul 38 a fost introdus la revizuirea constituțională din anul 2003, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană. Potrivit art. 24 din Tratatul de aderare (Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană), prin derogare de la numărul maxim de membri ai Parlamentului European, prevăzut de art. 189 alin. (2) din Tratatul CE și în art. 107 alin. (2) din Tratatul CEEA, pentru a ține seama de aderarea României, numărul de membri ai Parlamentului European s-a majorat cu 35 de membri, corespunzător perioadei dintre data aderării și începutul legislaturii 2009-2014 a Parlamentului European. Astfel, României i-a revenit un număr de 35 de locuri în Parlamentul European pentru perioada 2007-2009. [ Mai mult... ] 

Drept electoral, ediția 1
    În Constituția României aceste drepturi sunt reglementate de art. 16 alin. (4), art. 36 și art. 37. Alături dreptul de vot și dreptul de afi ales, în art. 38 din Constituție se mai prevede dreptul fundamental al cetățenilor români de aalege și de afi aleși în Parlamentul European. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    În examinarea sistemului electoral românesc actual, trebuie avute în vedere dispozițiile constituționale (îndeosebi art. 36, art. 37, art. 38, art. 62, art. 81, art. 120 și art. 122), ale Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și aCamerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente așa cum afost aceasta modificată prin Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în 2011 (care nu este altceva decât orepublicare avechii legi electorale nr. 69/1992 privind alegerea Președintelui României cu câteva modificări) și ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Condițiile aderării României la Uniunea Europeană 

    Art. 38 a fost introdus la revizuirea constituțională din anul 2003, în perspectiva aderării României la Uniunea Europeană. Potrivit art. 24 din Tratatul de aderare (Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană), prin derogare de la numărul maxim de membri ai Parlamentului European, prevăzut de art. 189 alin. (2) din Tratatul CE și în art. 107 alin. (2) din Tratatul CEEA, pentru a ține seama de aderarea României, numărul de membri ai Parlamentului European s-a majorat cu 35 de membri, corespunzător perioadei dintre data aderării și începutul legislaturii 2009-2014 a Parlamentului European. Astfel, României i-a revenit un număr de 35 de locuri în Parlamentul European pentru perioada 2007-2009. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Libertatea de exprimare
Dreptul la informație
Dreptul la învățătură
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Reviste:
Regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese aplicabil deputaților și senatorilor, precum și sancțiunile aplicabile acestora în cazul nerespectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese
Alegeri europene: reguli europene și naționale. Scurte considerații privind cadrul legislativ al alegerilor pentru Parlamentul European
Principiul egalității în drepturi
Principiul egalității în drepturi
Interferența între principiile constituționale ale egalității și proporționalității – semnificații juridice și implicații sociale
Este constituțională obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri în cazul unei concedieri netemeinice și nelegale?
Responsabilități penale în cazul practicării fără drept a profesiei de medic
Suspendare contract de muncă. Cerere pe calea ordonanței președințiale împotriva suspendării raporturilor de muncă
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept electoral, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...