Dreptul de a fi ales | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 37
Dreptul de a fi ales Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Au dreptul de a fi aleși cetățenii cu drept de vot care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3). Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Candidații trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani pentru a fi aleși în Camera Deputaților sau în organele administrației publice locale, vârsta de cel puțin 33 de ani pentru a fi aleși în Senat și vârsta de cel puțin 35 de ani pentru a fi aleși în funcția de Președinte al României. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Dreptul de a fi ales, drept exclusiv politic 
    Ca și dreptul de vot dreptul de a fi ales este tot un drept electoral fundamental, adică un drept exclusiv politic. El desemnează posibilitatea unei persoane de a fi aleasă în organele reprezentative ale statului, deci, de a putea îndeplini o demnitate sau funcție electivă în stat. Dreptul de a fi ales se află în strânsă legătură cu dreptul la vot, astfel că o primă condiție în ceea ce privește dreptul de a fi ales este ca acea persoană să aibă drept de vot. Cum dreptul de vot este un drept ce aparține exclusiv cetățenilor, vom observa că și dreptul de a fi ales aparține în exclusivitate cetățenilor, deci nu străinilor și apatrizilor. [ Mai mult... ] 

Drept electoral, ediția 1
    În Constituția României aceste drepturi sunt reglementate de art. 16 alin. (4), art. 36 și art. 37. Alături dreptul de vot și dreptul de afi ales, în art. 38 din Constituție se mai prevede dreptul fundamental al cetățenilor români de aalege și de afi aleși în Parlamentul European. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    În examinarea sistemului electoral românesc actual, trebuie avute în vedere dispozițiile constituționale (îndeosebi art. 36, art. 37, art. 38, art. 62, art. 81, art. 120 și art. 122), ale Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și aCamerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente așa cum afost aceasta modificată prin Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în 2011 (care nu este altceva decât orepublicare avechii legi electorale nr. 69/1992 privind alegerea Președintelui României cu câteva modificări) și ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Dreptul de a fi ales, drept exclusiv politic 

    Ca și dreptul de vot, dreptul de a fi ales este tot un drept electoral fundamental, adică un drept exclusiv politic. El desemnează posibilitatea unei persoane de a fi aleasă în organele reprezentative ale statului, deci, de a putea îndeplini o demnitate sau funcție electivă în stat. Dreptul de a fi ales se află în strânsă legătură cu dreptul la vot, astfel că o primă condiție în ceea ce privește dreptul de a fi ales este ca acea persoană să aibă drept de vot. Cum dreptul de vot este un drept ce aparține exclusiv cetățenilor, vom observa că și dreptul de a fi ales aparține în exclusivitate cetățenilor, deci nu străinilor și apatrizilor. [ Mai mult... ] 

Drept electoral, ediția 1
    În Constituția României aceste drepturi sunt reglementate de art. 16 alin. (4), art. 36 și art. 37. Alături dreptul de vot și dreptul de afi ales, în art. 38 din Constituție se mai prevede dreptul fundamental al cetățenilor români de aalege și de afi aleși în Parlamentul European. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Libertatea de exprimare
Dreptul la informație
Dreptul la învățătură
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Reviste:
Regimul juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese aplicabil deputaților și senatorilor, precum și sancțiunile aplicabile acestora în cazul nerespectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictelor de interese
Evoluția constituționalismului în România (I)
Repere legislative și jurisprudențiale privind votul prin corespondență
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2019
Critica hotărârii CEDO privind dreptul preoților de a se sindicaliza
Doctrină:
Drept electoral, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...