Curtea Constituțională | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL V Curtea Constituțională Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 142 Structura Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4)

(1) Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției. Jurisprudență, Reviste (25), Doctrină (1)

(2) Curtea Constituțională se compune din nouă judecători, numiți pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Trei judecători sunt numiți de Camera Deputaților, trei de Senat și trei de Președintele României. Reviste (1), Doctrină (2)

(4) Judecătorii Curții Constituționale aleg, prin vot secret, președintele acesteia, pentru o perioadă de 3 ani.

(5) Curtea Constituțională se înnoiește cu o treime din judecătorii ei, din 3 în 3 ani, în condițiile prevăzute de legea organică a Curții. Reviste (1)

ARTICOLUL 143 Condiții pentru numire Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

ARTICOLUL 144 Incompatibilități Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

Funcția de judecător al Curții Constituționale este incompatibilă cu oricare altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul juridic superior.

ARTICOLUL 145 Independența și inamovibilitatea Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

Judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe durata acestuia. Jurisprudență

ARTICOLUL 146 Atribuții Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (4)

Curtea Constituțională are următoarele atribuții: Jurisprudență, Reviste (2)

a) se pronunță asupra constituționalității legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori, precum și, din oficiu, asupra inițiativelor de revizuire a Constituției; Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (4)

b) se pronunță asupra constituționalității tratatelor sau altor acorduri internaționale, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; Reviste (7), Doctrină (1)

c) se pronunță asupra constituționalității regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

d) hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele, ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial; excepția de neconstituționalitate poate fi ridicată și direct de Avocatul Poporului; Jurisprudență, Reviste (86), Doctrină (2)

e) soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, la cererea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două Camere, a primului-ministru sau a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii; Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (3)

f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului; Reviste (2), Doctrină (3)

g) constată existența împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României și comunică cele constatate Parlamentului și Guvernului; Doctrină (1)

h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României; Jurisprudență, Doctrină (1)

i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele acestuia; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

j) verifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni;

k) hotărăște asupra contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic; Doctrină (1)

l) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legea organică a Curții. Reviste (10), Doctrină (1)

ARTICOLUL 147 Deciziile Curții Constituționale Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (4)

(1) Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Jurisprudență, Reviste (69), Doctrină (4)

(2) În cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

(3) În cazul în care constituționalitatea tratatului sau acordului internațional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepții de neconstituționalitate. Tratatul sau acordul internațional constatat ca fiind neconstituțional nu poate fi ratificat. Jurisprudență

(4) Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (282), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoric 
    Spre deosebire de alte autorități publice a căror organizare și funcționare sunt stabilite prin Constituție, Curtea Constituțională a României are un istoric al său care merită a fi, măcar sintetic, prezentat (I. Muraru, M. Constantinescu, Curtea Constituțională a României, pp. 5-11, 27-36). Aceasta deoarece modelul european al controlului de constituționalitate a fost introdus în România prin Constituția din anul 1991. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit dispozițiilor constituționale ale art. 142 coroborate cu cele ale art. 143, numirea în funcția de judecător al Curții Constituționale este condiționată de îndeplinirea atrei condiții cumulative: [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Parlamentul României, potrivit Constituției, poate suspenda din funcție Președintele României (art. 95), acordă votul de încredere Programului și întregii liste aGuvernului (art. 103), poate retrage încrederea acordată Guvernului (art. 113), fiecare Cameră numește inițial trei judecători la Curtea Constituțională (art. 142) etc. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoric 

    Spre deosebire de alte autorități publice a căror organizare și funcționare sunt stabilite prin Constituție, Curtea Constituțională a României are un istoric al său care merită a fi, măcar sintetic, prezentat (I. Muraru, M. Constantinescu, Curtea Constituțională a României, p. 5-11, 27-36). Aceasta deoarece modelul european al controlului de constituționalitate a fost introdus în România prin Constituția din anul 1991. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Parlamentul României, potrivit Constituției, poate suspenda din funcție Președintele României (art. 95), acordă votul de încredere Programului și întregii liste aGuvernului (art. 103), poate retrage încrederea acordată Guvernului (art. 113), fiecare Cameră numește inițial trei judecători la Curtea Constituțională (art. 142) etc. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Principii generale
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
Autoritățile publice
Economia și finanțele publice
Curtea Constituțională
Integrarea euroatlantică
Revizuirea Constituției
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Evoluția constituționalismului în România (III)
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă (I)
Neconstituționalitatea reglementării care consacră, în realitate, un mijloc de realizare a controlului de constituționalitate, respectiv controlul de constituționalitate a hotărârilor judecătorești, și nu un motiv de revizuire/The unconstitutionality of the regulation actually consecrating the means of performing the constitutionality control, i.e. the court order constitutionality control, and not a reason for review
Deciziile definitive ale CCR, date în soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională, nu sunt doar acte consultative
În legătură cu natura juridică a Curții Constituționale
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Este jurisprudența izvor de drept în sistemul de drept român?
Statul de drept. Semnificații constituționale și jurisprudențiale contemporane
Justiția constituțională ca putere neutră - cazul României
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept electoral, ediția 1
Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...