Curtea Constituțională | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL IV Economia și finanțele publice TITLUL VI Integrarea euroatlantică

TITLUL V Curtea Constituțională Practică judiciară (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 142 Structura Referințe (1), Practică judiciară (24), Reviste (8), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției. Practică judiciară (9), Reviste (9), Doctrină (1)

(2) Curtea Constituțională se compune din nouă judecători, numiți pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(3) Trei judecători sunt numiți de Camera Deputaților, trei de Senat și trei de Președintele României. Doctrină (2)

(4) Judecătorii Curții Constituționale aleg, prin vot secret, președintele acesteia, pentru o perioadă de 3 ani.

(5) Curtea Constituțională se înnoiește cu o treime din judecătorii ei, din 3 în 3 ani, în condițiile prevăzute de legea organică a Curții. Reviste (1)

ARTICOLUL 143 Condiții pentru numire Practică judiciară (4), Reviste (2), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

Judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

ARTICOLUL 144 Incompatibilități Practică judiciară (28), Reviste (2), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

Funcția de judecător al Curții Constituționale este incompatibilă cu oricare altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul juridic superior.

ARTICOLUL 145 Independența și inamovibilitatea Practică judiciară (11), Reviste (4), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

Judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe durata acestuia. Practică judiciară (2)

ARTICOLUL 146 Atribuții Practică judiciară (110), Reviste (10), Doctrină (3), Referințe în cărți (4)

Curtea Constituțională are următoarele atribuții: Practică judiciară (2), Reviste (2)

a) se pronunță asupra constituționalității legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori, precum și, din oficiu, asupra inițiativelor de revizuire a Constituției; Practică judiciară (50), Reviste (12), Doctrină (4)

b) se pronunță asupra constituționalității tratatelor sau altor acorduri internaționale, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; Reviste (6), Doctrină (1)

c) se pronunță asupra constituționalității regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; Practică judiciară (3), Reviste (3), Doctrină (1)

d) hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele, ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial; excepția de neconstituționalitate poate fi ridicată și direct de Avocatul Poporului; Practică judiciară (149), Reviste (29), Doctrină (2)

e) soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, la cererea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două Camere, a primului-ministru sau a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii; Referințe (1), Practică judiciară (73), Reviste (7), Doctrină (3)

f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului; Doctrină (3)

g) constată existența împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României și comunică cele constatate Parlamentului și Guvernului; Doctrină (1)

h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României; Practică judiciară (1), Doctrină (1)

i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele acestuia; Practică judiciară (2), Doctrină (1)

j) verifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni;

k) hotărăște asupra contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic; Doctrină (1)

l) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legea organică a Curții. Reviste (5), Doctrină (1)

ARTICOLUL 147 Deciziile Curții Constituționale Practică judiciară (187), Reviste (15), Doctrină (3), Referințe în cărți (3)

(1) Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Jurisprudență (3), Practică judiciară (328), Reviste (41), Doctrină (4)

(2) În cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale. Jurisprudență (1), Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (1)

(3) În cazul în care constituționalitatea tratatului sau acordului internațional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepții de neconstituționalitate. Tratatul sau acordul internațional constatat ca fiind neconstituțional nu poate fi ratificat. Practică judiciară (2)

(4) Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. Referințe (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (429), Reviste (91), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...