Contribuții financiare | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Îndatoririle fundamentale -
ARTICOLUL 56
Contribuții financiare Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (2)

(1) Cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice. Jurisprudență, Reviste (10)

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. Jurisprudență, Reviste (12)

(3) Orice alte prestații sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situații excepționale. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Nevoi private. Nevoi publice 
    Principiul de bază al existenței umane din cele mai vechi timpuri este acela al obținerii maximului de randament cu minimum de efort. Nevoile private, individuale, se manifestă în raport de preferințele fiecărui om și sunt diferite în funcție de vârstă, sex, ocupație, zonă geografică, mediu social și alte asemenea. Într-adevăr, necesitățile importante, primordiale, ale omului sunt legate de nevoia de hrană, de îmbrăcăminte și de încălțăminte, de adăpost, de mijloace de comunicare la distanță, de mijloace de deplasare și de mijloace de apărare. Aceste nevoi private, individuale, pot fi realizate (satisfăcute) prin bunurile care pot oferi valorile de întrebuințare necesare oamenilor. Astfel de bunuri și servicii sunt, spre exemplu alimentele, îmbrăcămintea, încălțămintea, locuința, transportul și altele, pe care oamenii pot să le obțină direct de la producători sau de la intermediarii care le comercializează. Prețul bunurilor și serviciilor de acest fel se stabilește pe piață, în raport de oferta producătorilor și cererea consumatorilor. Academicianul Iulian Văcărel [I. Văcărel (coord.), Gh.D. Bistriceanu, G. Anghelache, M. Bodnar, Fl. Bercea, T. Moșteanu, Fl. Georgescu, Finanțe publice, ed. a 6-a, pp. 45-48] consideră că aceste bunuri, denumite private, oferite de producători autohtoni, se află în cantități limitate din cauza mărimii date a factorilor de producție și a cererii consumatorilor potențiali care, la rândul său, este limitată de capacitatea de plată a acestora. Bunurile private sunt concurențiale sau divizibile. Dacă un cumpărător achiziționează o anumită cantitate dintr-un bun oarecare, oferta acelui bun se micșorează, la dispoziția celorlalți cumpărători rămânând o cantitate mai mică. Un bun care servește la satisfacerea unei nevoi individuale nu poate fi consumat decât de o singură persoană. Consumul unei persoane intră, așadar, în concurență cu consumul celorlalte persoane, ceea ce exclude posibilitatea ca un bun consumat (utilizat) de o persoană să mai fie consumat și de către o altă persoană. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Principiul contributivității. Legitimitatea impunerii 

    Instituirea la nivel constituțional a obligației generale de a contribui la cheltuielile publice, prin plata de impozite și taxe, își are rădăcinile în concepția iluministă sublimată, în Franța, în Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului (1789), potrivit căreia omul, ca ființă rațională, acceptă necesitatea unor prelevări obligatorii constante realizate de puterea publică, în vederea asigurării fondurilor din care să poată fi efectuate cheltuielile necesare pentru funcționarea statului (M. Collet, Droit fiscal, 2017, p. 2-4; M. Bouvier, Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l’impôt, p. 155-156). Acceptarea necesității prelevărilor obligatorii (principiul necesității impozitului sau al contributivității, ca denumire generică a prelevărilor obligatorii) este legată indisolubil de stabilirea prin lege, de către reprezentanții cetățenilor, a acestor prelevări (principiul legalității impozitului). În această concepție, cele două principii – al necesității prelevării impozitului pentru funcționarea statului și al stabilirii acestuia exclusiv prin lege – sunt completate de principiul egalității în privința obligațiilor fiscale, fiind asigurată astfel legitimitatea sistemelor fiscale naționale întemeiate pe cele trei principii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Exercitarea atribuțiilor
Raportul în fața Parlamentului
Rolul și structura
Alegerea Camerelor
Durata mandatului
Organizarea internă
Ședințele Camerelor
Sesiuni
Reviste:
CCR: Se introduce o triplă taxare în cazul persoanei care edifică o construcție?
Obligații către stat în domeniul construcțiilor
Evaziunea fiscală
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă
Jurisprudența Curții Constituționale a României relevantă în domeniul dreptului medical
Considerații privind modalitățile de eficientizare a sistemului de ajutor public judiciar în materie civilă (I)
CCR: Despre lista debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante
Este constituțională plata unui impozit pe profit de 5% aplicat anumitor venituri înregistrate?
Impozitarea clădirilor, a terenurilor și a mijloacele de transport, intrate/ieșite în/din proprietate, se face prin reglementări aberante, inechitabile, absurde și discriminatorii
Remunerația pentru copia privată. Respingere excepție de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...