Constituția României (republicată în 2003) - TITLUL I Principii generale

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
← Constituția României, în forma inițială, a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 233 din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991 TITLUL II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale →

TITLUL I Principii generale Reviste (2)

ARTICOLUL 1 Statul român Jurisprudență (267), Reviste (7), Doctrină (6), Referințe în cărți (3)

(1) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Jurisprudență (47), Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica. Jurisprudență (25), Reviste (2), Doctrină (1)

(3) România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate. Jurisprudență (172), Reviste (48), Doctrină (4)

(4) Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor - legislativă, executivă și judecătorească - în cadrul democrației constituționale. Referințe (1), Jurisprudență (1189), Reviste (47), Doctrină (6)

(5) În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Referințe (1), Jurisprudență (976), Reviste (81), Doctrină (10), Referințe în cărți (3)

ARTICOLUL 2 Suveranitatea Jurisprudență (67), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Jurisprudență (18), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Jurisprudență (24), Doctrină (1)

ARTICOLUL 3 Teritoriul Jurisprudență (39), Reviste (4), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

(1) Teritoriul României este inalienabil. Jurisprudență (1), Doctrină (1)

(2) Frontierele țării sunt consfințite prin lege organică, cu respectarea principiilor și a celorlalte norme general admise ale dreptului internațional. Jurisprudență (3), Doctrină (1)

(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orașe și județe. În condițiile legii, unele orașe sunt declarate municipii. Jurisprudență (12), Doctrină (5)

(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine. Jurisprudență (47)

ARTICOLUL 4 Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni Jurisprudență (67), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român și solidaritatea cetățenilor săi. Jurisprudență (13)

(2) România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială. Jurisprudență (26), Reviste (6), Doctrină (1)

ARTICOLUL 5 Cetățenia Jurisprudență (134), Reviste (4), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Cetățenia română se dobândește, se păstrează sau se pierde în condițiile prevăzute de legea organică. Jurisprudență (17), Reviste (1)

(2) Cetățenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naștere. Jurisprudență (7)

ARTICOLUL 6 Dreptul la identitate Jurisprudență (205), Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase. Jurisprudență (35), Doctrină (1)

(2) Măsurile de protecție luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității persoanelor aparținând minorităților naționale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate și de nediscriminare în raport cu ceilalți cetățeni români. Jurisprudență (15)

ARTICOLUL 7 Românii din străinătate Jurisprudență (37), Doctrină (1)

Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sunt. Jurisprudență (1)

ARTICOLUL 8 Pluralismul și partidele politice Jurisprudență (57), Reviste (1), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

(1) Pluralismul în societatea românească este o condiție și o garanție a democrației constituționale. Jurisprudență (8)

(2) Partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrației. Jurisprudență (6), Doctrină (1)

ARTICOLUL 9 Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale Jurisprudență (54), Reviste (5), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale se constituie și își desfășoară activitatea potrivit statutelor lor, în condițiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor lor.

ARTICOLUL 10 Relații internaționale Jurisprudență (42), Reviste (1), Doctrină (1)

România întreține și dezvoltă relații pașnice cu toate statele și, în acest cadru, relații de bună vecinătate, întemeiate pe principiile și pe celelalte norme general admise ale dreptului internațional. Jurisprudență (4)

ARTICOLUL 11 Dreptul internațional și dreptul intern Jurisprudență (557), Reviste (28), Doctrină (7), Referințe în cărți (2)

(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Jurisprudență (112), Reviste (9), Doctrină (1)

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Jurisprudență (392), Reviste (10), Doctrină (4)

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției. Jurisprudență (7), Reviste (4), Doctrină (1)

ARTICOLUL 12 Simboluri naționale Jurisprudență (27), Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roșu. Jurisprudență (2)

(2) Ziua națională a României este 1 Decembrie. Jurisprudență (2), Reviste (1)

(3) Imnul național al României este "Deșteaptă-te române". Jurisprudență (1)

(4) Stema țării și sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.

ARTICOLUL 13 Limba oficială Jurisprudență (25), Reviste (1), Doctrină (4)

În România, limba oficială este limba română. Jurisprudență (4)

ARTICOLUL 14 Capitala Jurisprudență (92), Doctrină (1)

Capitala României este municipiul București. Jurisprudență (8)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...