Constituția României (republicată în 2003) - TITLUL III Autoritățile publice -
CAPITOLUL III Guvernul

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL III Autoritățile publice -
← CAPITOLUL II Președintele României
TITLUL III Autoritățile publice -
CAPITOLUL IV Raporturile Parlamentului cu Guvernul →

CAPITOLUL III Guvernul

ARTICOLUL 102 Rolul și structura Jurisprudență (10), Reviste (1), Doctrină C.H. Beck (3)

(1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Jurisprudență (5), Reviste (4), Doctrină C.H. Beck (3)

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate. Jurisprudență (1), Doctrină C.H. Beck (1)

(3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică. Reviste (1), Doctrină C.H. Beck (2)

ARTICOLUL 103 Învestitura Reviste (2), Doctrină C.H. Beck (4), Referințe în cărți (1)

(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Reviste (1), Doctrină C.H. Beck (2)

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Doctrină C.H. Beck (2)

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Referințe (8), Reviste (1), Doctrină C.H. Beck (3)

ARTICOLUL 104 Jurământul de credință Jurisprudență (1), Doctrină C.H. Beck (3), Referințe în cărți (1)

(1) Primul-ministru, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului vor depune individual, în fața Președintelui României, jurământul de la articolul 82. Jurisprudență (1), Doctrină C.H. Beck (2)

(2) Guvernul în întregul său și fiecare membru în parte își exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului.

ARTICOLUL 105 Incompatibilități Doctrină C.H. Beck (1)

(1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcții de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizațiilor cu scop comercial. Doctrină C.H. Beck (2)

(2) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 106 Încetarea funcției de membru al Guvernului Jurisprudență (1), Doctrină C.H. Beck (3)

Funcția de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. Referințe (2)

ARTICOLUL 107 Primul-ministru Jurisprudență (26), Doctrină C.H. Beck (3)

(1) Primul-ministru conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuțiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaților sau Senatului rapoarte și declarații cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate. Jurisprudență (22), Doctrină C.H. Beck (2)

(2) Președintele României nu îl poate revoca pe primul-ministru. Jurisprudență (1), Doctrină C.H. Beck (1)

(3) Dacă primul-ministru se află în una dintre situațiile prevăzute la articolul 106, cu excepția revocării, sau este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, Președintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor, încetează dacă primul-ministru își reia activitatea în Guvern. Jurisprudență (145), Doctrină C.H. Beck (2)

(4) Prevederile alineatului (3) se aplică în mod corespunzător și celorlalți membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. Jurisprudență (2), Doctrină C.H. Beck (3)

ARTICOLUL 108 Actele Guvernului Referințe (1), Jurisprudență (153), Reviste (9), Doctrină C.H. Beck (3)

(1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe. Jurisprudență (9), Reviste (3), Doctrină C.H. Beck (1)

(2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Jurisprudență (44), Reviste (1), Doctrină C.H. Beck (2)

(3) Ordonanțele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele și în condițiile prevăzute de aceasta. Jurisprudență (211), Reviste (2)

(4) Hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau a ordonanței. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate. Jurisprudență (26), Reviste (5), Doctrină C.H. Beck (4)

ARTICOLUL 109 Răspunderea membrilor Guvernului Jurisprudență (4), Reviste (1), Doctrină C.H. Beck (4), Referințe în cărți (2)

(1) Guvernul răspunde politic numai în fața Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalți membri pentru activitatea Guvernului și pentru actele acestuia. Jurisprudență (2), Doctrină C.H. Beck (3)

(2) Numai Camera Deputaților, Senatul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Președintele României poate dispune suspendarea acestora din funcție. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină C.H. Beck (2)

(3) Cazurile de răspundere și pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială. Jurisprudență (1), Doctrină C.H. Beck (2)

ARTICOLUL 110 Încetarea mandatului Jurisprudență (4), Doctrină C.H. Beck (1)

(1) Guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale. Jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină C.H. Beck (1)

(2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situațiile prevăzute la articolul 106, cu excepția revocării, ori este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile. Doctrină C.H. Beck (2)

(3) În situațiile prevăzute în alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103. Doctrină C.H. Beck (1)

(4) Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) și (2) îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern. Jurisprudență (2), Doctrină C.H. Beck (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...