Consiliul Legislativ | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Parlamentul - Legiferarea -
ARTICOLUL 79
Consiliul Legislativ Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul instituției Consiliului Legislativ până în anul 1989 
    În scopul construirii unui sistem legislativ bine articulat, unitar, coerent, coordonat și concordant, puterea legislativă și cea executivă beneficiază, în România, de consultanța de specialitate a unui organism tehnic – Consiliul Legislativ – instituționalizat prin art. 79 din Constituție, cu scopul principal de a aviza proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Pentru ca proiectul de lege sau propunerea legislativă să ajungă pe agenda de lucru aparlamentului (pentru ase putea realiza, deci, inițiativa legislativă) ele trebuie verificate atât sub aspectul conținutului reglementărilor, cât și al tehnicii juridice și al armonizării (corelării) cu întregul sistem de drept. De aceea normele de tehnică legislativă prevăd obligația unor organisme statale de aexamina, dezbate, aviza proiectele de legi, înaintea sesizării parlamentului, deci în faza de conturare ainițiativei legislative. Această activitate complexă de examinare și avizare dă certitudine că proiectul de lege reprezintă un text bine alcătuit și util. Față de accepțiunea ce am dat-o inițiativei legislative, urmează să considerăm că, pentru organul legiuitor, interesează avizele acestor organisme (îndeosebi al Consiliului Legislativ prevăzut de art. 79 din Constituție, precum și al Consiliului Economic și Social prevăzut de art. 141 din Constituție). Altfel spus, proiectul de lege sau propunerea legislativă nu pot fi depuse președintelui camerei parlamentului decât dacă cuprind aceste avize și, bineînțeles, expunerea de motive. Numai astfel dreptul de inițiativă legislativă se poate considera legal exercitat. De altfel art. 74 alin. (4) din Constituție prevede clar că deputații, senatorii și cetățenii care exercită dreptul de inițiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Consiliul Legislativ, reglementat în art. 79 din Constituție, este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială alegislației României. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoricul instituției Consiliului Legislativ până în anul 1989 

    În scopul construirii unui sistem legislativ bine articulat, unitar, coerent, coordonat și concordant, puterea legislativă și cea executivă beneficiază, în România, de consultanța de specialitate a unui organism tehnic – Consiliul Legislativ – instituționalizat prin art. 79 din Constituție, cu scopul principal de a aviza proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Mandatul reprezentativ
Mandatul deputaților și al senatorilor
Incompatibilități
Imunitatea parlamentară
Categorii de legi
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Adoptarea legilor și a hotărârilor
Promulgarea legii
Intrarea în vigoare a legii
Consiliul Legislativ
Rolul Președintelui
Alegerea Președintelui
Validarea mandatului și depunerea jurământului
Durata mandatului
Incompatibilități și imunități
Numirea Guvernului
Consultarea Guvernului
Participarea la ședințele Guvernului
Mesaje
Dizolvarea Parlamentului
Reviste:
4. Principiul bicameralismului. Dezvoltări și statuări de principiu în jurisprudența Curții Constituționale și în doctrină
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
În legătură cu natura juridică a Curții Constituționale
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...