Consiliul județean | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrația publică - Administrația publică locală -
ARTICOLUL 122
Consiliul județean Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Consiliul județean este autoritatea administrației publice pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Consiliul județean este ales și funcționează în condițiile legii. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Statut constituțional 
    Acest text reglementează autoritatea administrației publice constituită la nivel intermediar, respectiv la nivelul județului. Semnalăm tehnica diferită de reglementare a autorităților administrației publice locale constituite la nivelul de bază (comună, oraș) și la cel intermediar (județ). Astfel, pentru nivelul de bază, constituantul consacră reglementări atât pentru autoritățile deliberative (consiliul local), cât și pentru autoritățile executive (primarul). În schimb, pentru nivelul intermediar legea fundamentală prevede reglementări numai pentru autoritatea deliberativă, respectiv consiliul județean. Rol executiv la nivelul administrației județene are președintele consiliului județean căruia, până la revizuirea din 2003, nu îi era consacrată nicio dispoziție. Abia în 2003 acesta a fost prevăzut nu în articolul care reglementează consiliul județean, ci în cel care reglementează prefectul. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    În examinarea sistemului electoral românesc actual, trebuie avute în vedere dispozițiile constituționale (îndeosebi art. 36, art. 37, art. 38, art. 62, art. 81, art. 120 și art. 122), ale Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și aCamerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente așa cum afost aceasta modificată prin Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în 2011 (care nu este altceva decât orepublicare avechii legi electorale nr. 69/1992 privind alegerea Președintelui României cu câteva modificări) și ale Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Față de conținutul art. 122 din Constituția republicată ce se referă doar la consiliul județean, poate fi analizată constituționalitatea acestei autorități aadministrației publice de la nivelul județului, existând deja, încă din anul 2008, urmare aalegerii directe apreședintelui consiliului județean, osesizare aCurții Constituționale, în acest sens. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Statut constituțional 

    În logica acestui text constituțional, Consiliul județean reprezintă o autoritate a administrației publice locale pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean (I. Vida, I.C. Vida, Puterea executivă și administrația publică, p. 411). Semnalăm tehnica diferită de reglementare a autorităților administrației publice locale constituite la nivelul de bază (comună, oraș) și la cel intermediar (județ). Astfel, pentru nivelul de bază, constituantul consacră reglementări atât pentru autoritățile deliberative (consiliul local), cât și pentru autoritățile executive (primarul). În schimb, pentru nivelul intermediar, legea fundamentală prevede reglementări numai pentru autoritatea deliberativă, respectiv consiliul județean. Rol executiv la nivelul administrației județene are președintele consiliului județean căruia, până la revizuirea din 2003, nu îi era consacrată nicio dispoziție. Abia în 2003 acesta a fost prevăzut, dar nu în articolul care reglementează consiliul județean, ci în cel care reglementează prefectul. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Față de conținutul art. 122 din Constituția republicată ce se referă doar la consiliul județean, poate fi analizată constituționalitatea acestei autorități aadministrației publice de la nivelul județului, existând deja, încă din anul 2008, urmare aalegerii directe apreședintelui consiliului județean, osesizare aCurții Constituționale, în acest sens. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Înființarea
Forțele armate
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Principii de bază
Autorități comunale și orășenești
Consiliul județean
Prefectul
Înfăptuirea justiției
Statutul judecătorilor
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
Folosirea căilor de atac
Poliția instanțelor
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Reviste:
Reglementarea aprobării tacite în contextul legislativ actual
Contextul intern și european al definirii conceptului de autonomie locală
Atribuțiile Prefectului în contextul descentralizării și deconcentrării administrative
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Despre încetarea mandatului de ales local, raportată la fuziunea partidelor politice
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Regimul juridic al validării mandatului consilierilor locali/județeni - între stabilitate și dorința de schimbare
Regimul juridic al validării mandatului consilierilor locali/județeni - între stabilitate și dorința de schimbare
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...