Consiliul Economic și Social | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Economia și finanțele publice -
ARTICOLUL 141
Consiliul Economic și Social Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Dialogul social 
    Dialogul social, stabilitatea și pacea socială sunt componente fundamentale ale democrației sociale, aflate într-o strânsă corelație. Dialogul social și pacea socială au puternice finalități pe planul dezvoltării economice durabile și a asigurării unui nivel de trai decent pentru cetățenii țării, fără a se constitui în obiective în sine. Dialogul social între partenerii sociali – patronate și sindicate – și între ei și factorii guvernamentali constituie în lumea de azi o axiomă a dezvoltării economico-sociale a statului de drept (I.Tr. Ștefănescu, Tratat de dreptul muncii, p. 82). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Pentru ca proiectul de lege sau propunerea legislativă să ajungă pe agenda de lucru aparlamentului (pentru ase putea realiza, deci, inițiativa legislativă) ele trebuie verificate atât sub aspectul conținutului reglementărilor, cât și al tehnicii juridice și al armonizării (corelării) cu întregul sistem de drept. De aceea normele de tehnică legislativă prevăd obligația unor organisme statale de aexamina, dezbate, aviza proiectele de legi, înaintea sesizării parlamentului, deci în faza de conturare ainițiativei legislative. Această activitate complexă de examinare și avizare dă certitudine că proiectul de lege reprezintă un text bine alcătuit și util. Față de accepțiunea ce am dat-o inițiativei legislative, urmează să considerăm că, pentru organul legiuitor, interesează avizele acestor organisme (îndeosebi al Consiliului Legislativ prevăzut de art. 79 din Constituție, precum și al Consiliului Economic și Social prevăzut de art. 141 din Constituție). Altfel spus, proiectul de lege sau propunerea legislativă nu pot fi depuse președintelui camerei parlamentului decât dacă cuprind aceste avize și, bineînțeles, expunerea de motive. Numai astfel dreptul de inițiativă legislativă se poate considera legal exercitat. De altfel art. 74 alin. (4) din Constituție prevede clar că deputații, senatorii și cetățenii care exercită dreptul de inițiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Dialogul social 

    Dialogul social, stabilitatea și pacea socială sunt componente fundamentale ale democrației sociale, aflate într-o strânsă corelație. Dialogul social și pacea socială au puternice finalități pe planul dezvoltării economice durabile și a asigurării unui nivel de trai decent pentru cetățenii țării, fără a se constitui în obiective în sine. Dialogul social între partenerii sociali – patronate și sindicate – și între ei și factorii guvernamentali constituie în lumea de azi o cerință obiectivă, o axiomă a dezvoltării economico-sociale (I.Tr. Ștefănescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, p. 110). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Rolul și structura
Atribuții
Economia
Proprietatea
Sistemul financiar
Bugetul public național
Impozite, taxe și alte contribuții
Curtea de Conturi
Consiliul Economic și Social
Structura
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Atribuții
Deciziile Curții Constituționale
Integrarea în Uniunea Europeană
Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
Inițiativa revizuirii
Procedura de revizuire
Reviste:
Asistenții judiciari. Considerațiuni, aprecieri și argumente de drept și de ordin practic privind valorificarea expertizei profesionale și necesitatea completărilor statutare. Corespondent comparativ și instituțional european
Dobânzile pentru împrumuturile bănești acordate de bănci
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Jurnal de front: decizii legislative și contra-decizii cu impact în mediul financiar-bancar
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...