Condiții pentru numire | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Curtea Constituțională -
ARTICOLUL 143
Condiții pentru numire Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Îndeplinirea funcției de judecător constituțional este o misiune dificilă și de mare răspundere, mai ales dacă avem în vedere impactul deciziilor Curții asupra instituțiilor de guvernare. Este și motivul pentru care candidatului la această înaltă funcție i se cere îndeplinirea unor condiții deosebite, atât de ordin profesional, cât și civic. Și, de ce să nu o spunem, el va trebui să acționeze cu foarte mult curaj, iar acesta trebuie să se legitimeze prin calități aparte. În primul rând, se cere pregătire juridică superioară, deoarece judecătorul lucrează cu legile care, pentru a putea fi comparate cu dispozițiile constituționale, trebuie cunoscute și corect interpretate. Înalta competență profesională, deși pare o formulare cam vagă, se dovedește prin rezultatele profesionale de excepție materializate în titluri științifice, cărți și studii publicate, participări la reuniuni științifice de înaltă ținută, titluri academice etc. Vechimea în profesie, de cel puțin 18 ani, este o garanție a profesionalismului și a unui comportament independent în respectarea Constituției. Această vechime trebuie să fie realizată sau în activitatea practică juridică (avocat, consilier juridic, judecător, procuror) sau în cea universitară cu profil juridic. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit dispozițiilor constituționale ale art. 142 coroborate cu cele ale art. 143, numirea în funcția de judecător al Curții Constituționale este condiționată de îndeplinirea atrei condiții cumulative: [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
    Îndeplinirea funcției de judecător constituțional este o misiune dificilă și de mare răspundere, mai ales dacă avem în vedere impactul deciziilor Curții asupra instituțiilor de guvernare. Este și motivul pentru care candidatului la această înaltă funcție i se cere îndeplinirea unor condiții deosebite, atât de ordin profesional, cât și civic. Și, de ce să nu o spunem, el va trebui să acționeze cu foarte mult curaj, iar acesta trebuie să se legitimeze prin calități aparte. În primul rând, se cere pregătire juridică superioară, deoarece judecătorul lucrează cu legile care, pentru a putea fi comparate cu dispozițiile constituționale, trebuie cunoscute și corect interpretate. Înalta competență profesională, deși pare o formulare cam vagă, se dovedește prin rezultatele profesionale de excepție materializate în titluri științifice, cărți și studii publicate, participări la reuniuni științifice de înaltă ținută, titluri academice etc. Vechimea în profesie, de cel puțin 18 ani, este o garanție a profesionalismului și a unui comportament independent în respectarea Constituției. Această vechime trebuie să fie realizată sau în activitatea practică juridică (avocat, consilier juridic, judecător, procuror) sau în cea universitară dar exclusiv cu profil juridic. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Rolul și structura
Atribuții
Economia
Proprietatea
Sistemul financiar
Bugetul public național
Impozite, taxe și alte contribuții
Curtea de Conturi
Consiliul Economic și Social
Structura
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Atribuții
Deciziile Curții Constituționale
Integrarea în Uniunea Europeană
Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
Inițiativa revizuirii
Procedura de revizuire
Limitele revizuirii
Intrarea în vigoare
Reviste:
Revolta Curții Constituționale împotriva Codului de procedură civilă
Considerații privind implicațiile Deciziei Curții Constituționale nr. 68/2017 asupra sistemului juridic românesc
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...