Cetățenii străini și apatrizii | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Dispoziții comune -
ARTICOLUL 18
Cetățenii străini și apatrizii Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală a persoanelor și a averilor, garantată de Constituție și de alte legi. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dreptul de azil se acordă și se retrage în condițiile legii, cu respectarea tratatelor și a convențiilor internaționale la care România este parte. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Populația 
    Populația unui stat cuprinde, în afara cetățenilor, și străinii și apatrizii care locuiesc pe teritoriul său. Sistemul juridic și, desigur, Constituția nu pot să nu recepteze această realitate și să nu reglementeze, plecând de la categoria generală de om sau de ființă umană, statutul juridic al tuturor persoanelor fizice. În reglementarea constituțională a statutului străinilor și apatrizilor din România se are în vedere: [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Populația 

    Populația unui stat cuprinde, în afara cetățenilor, și străinii și apatrizii care locuiesc pe teritoriul său. Sistemul juridic și, desigur, Constituția nu pot să nu recepteze această realitate și să nu reglementeze, plecând de la categoria generală de om sau de ființă umană, statutul juridic al tuturor persoanelor fizice. În reglementarea constituțională a statutului străinilor și apatrizilor din România se are în vedere: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Este ceea ce rezultă din prevederile art. 18 alin. (1) din Constituție, conform cărora „Cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală apersoanelor și aaverilor, garantată de Constituție și de alte legi”, dar și din cele ale art. 27 alin. (1) C. civ.., care fac aplicarea textului constituțional citat în materia drepturilor și libertăților civile61. 
    61 Dispozițiile art. 27 alin. (1) C. civ. au următoarea redactare: „Cetățenii străini și apatrizii sunt asimilați, în condițiile legii, cu cetățenii români, în ceea ce privește drepturile și libertățile lor civile.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Pluralismul și partidele politice
Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
Libertatea individuală
Dreptul la apărare
Libera circulație
Viața intimă, familială și privată
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Reviste:
Accesul liber la justiție în dreptul românesc actual*
Restrângeri aduse drepturilor la indexarea salariilor, la pensie pentru vechime în muncă și la indemnizațiile de gratitudine pentru fapte de eroism. Opinie separată. Obiecția de neconstituționalitate a Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U. G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
Considerații generale privind angajarea cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene în României/General considerations regarding the employment of the citizens of the European Union Member States in Romania
Conflicte de muncă: nemulțumiri privind reglementările legale aplicabile
Inteligența artificială și impactul ei în societate, mai ales în ce privește locurile de muncă
Implicații ale azilului în procedura extrădării
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...