Cetățenia | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principii generale -
ARTICOLUL 5
Cetățenia Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5)

(1) Cetățenia română se dobândește, se păstrează sau se pierde în condițiile prevăzute de legea organică. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cetățenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naștere. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    22.În ceea ce privește invocarea prevederilor constituționale ale art. 1, art. 3, art. 5, art. 20, art. 31, art. 40, art. 51, art. 124 și art. 126, Curtea apreciază că acestea nu sunt incidente în cauza dedusă controlului de constituționalitate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiunea de cetățenie 
    Din punct de vedere juridic, cetățenia reprezintă acea legătură permanentă, politică și juridică, ce se realizează între un individ, persoană fizică, și statul pe al cărui teritoriu locuiește. Noțiunea de cetățenie are două accepțiuni: instituție juridică, adică totalitatea regulilor de drept ce au ca obiect de reglementare modul de dobândire și de pierdere a cetățeniei, și condiție juridică, adică situație rezultată din raporturile juridice statornicite între o persoană fizică și stat, exprimând apartenența acestuia la statul al cărui cetățean este. În prima accepțiune, cetățenia constituie o categorie legată de dreptul obiectiv, pe când în cea de-a doua, ea se axează în jurul ideii de subiect de drept, cele două accepțiuni fiind strâns legate între ele. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
    Prin urmare, în sistemul normativ român, izvoarele juridice ale instituției cetățeniei sunt Constituția (art. 5), izvorul principal al dreptului constituțional și Legea cetățeniei române. Desigur, la aceste reglementări trebuie adăugate și cele cuprinse în Legea nr. 396/2002 privind ratificarea Convenției europene asupra cetățeniei, adoptată la Strasbourg la 6 noiembrie 1997.Prin această ratificare, potrivit art. 11 din Constituție, Convenția face parte din dreptul intern. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    22.În ceea ce privește invocarea prevederilor constituționale ale art. 1, art. 3, art. 5, art. 20, art. 31, art. 40, art. 51, art. 124 și art. 126, Curtea apreciază că acestea nu sunt incidente în cauza dedusă controlului de constituționalitate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiunea de cetățenie 

    Din punct de vedere juridic, cetățenia reprezintă acea legătură permanentă, politică și juridică, ce se realizează între un individ, persoană fizică, și statul pe al cărui teritoriu locuiește. Noțiunea de cetățenie are două accepțiuni: instituție juridică, adică totalitatea regulilor de drept ce au ca obiect de reglementare modul de dobândire și de pierdere a cetățeniei, și condiție juridică, adică situație rezultată din raporturile juridice statornicite între o persoană fizică și stat, exprimând apartenența acestuia la statul al cărui cetățean este. În prima accepțiune, cetățenia constituie o categorie legată de dreptul obiectiv, pe când în cea de-a doua, ea se axează în jurul ideii de subiect de drept, cele două accepțiuni fiind strâns legate între ele. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Statul român
Suveranitatea
Teritoriul
Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni
Cetățenia
Dreptul la identitate
Românii din străinătate
Pluralismul și partidele politice
Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Reviste:
CCR a motivat decizia sa referitor la cazurile de neconstituționalitate ale arestului la domiciliu
Stabilitate legislativă și codificare în administrația publică
Aprecieri critice și propuneri privind conținutul juridic al infracțiunii de abuz în serviciu
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Informație de interes public. Condiția justificării unui interes de către solicitantul unor astfel de informații
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...