Categorii de legi | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Parlamentul - Legiferarea -
ARTICOLUL 73
Categorii de legi Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Prin lege organică se reglementează: Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (3)

a) sistemul electoral; organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

b) organizarea, funcționarea și finanțarea partidelor politice; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) statutul deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; Reviste (1), Doctrină (1)

d) organizarea și desfășurarea referendumului; Reviste (2), Doctrină (1)

e) organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării; Jurisprudență, Reviste (1)

f) regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război; Jurisprudență

g) regimul stării de asediu și al stării de urgență; Reviste (1), Doctrină (1)

h) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora; Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1)

i) acordarea amnistiei sau a grațierii colective; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

j) statutul funcționarilor publici; Jurisprudență, Reviste (24)

k) contenciosul administrativ; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

l) organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi; Jurisprudență, Reviste (5)

m) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii; Reviste (3), Doctrină (2)

n) organizarea generală a învățământului; Jurisprudență, Reviste (1)

o) organizarea administrației publice locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

r) statutul minorităților naționale din România;

s) regimul general al cultelor; Reviste (1)

t) celelalte domenii pentru care în Constituție se prevede adoptarea de legi organice. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Clasificarea legilor 
    În virtutea art. 73 alin. (1) din Constituția României, Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. În cele ce urmează, se impune să clarificăm aceste concepte și să stabilim ce se reglementează prin fiecare tip (categorie) de lege, care sunt raporturile dintre ele și care este ierarhia acestora. 
    § 2. Legile constituționale [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Examinând dispozițiile Constituției actuale aRomâniei, se poate reține că stabilirea domeniului rezervat legii este, în principal, realizată prin art. 73, care stabilește că Parlamentul poate adopta trei categorii de legi: legi constituționale, legi organice și legi ordinare. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Clarificări conceptuale privind noțiunea de lege 

    Deși art. 61 din Constituție îi conferă Parlamentului calitatea de unică autoritate legiuitoare, având în consecință monopol de legiferare, constituantul român a prevăzut competențe de legiferare și pentru alte autorități publice. Astfel, Parlamentul are competența constituțională de a legifera în orice domeniu și în privința oricărui raport juridic reflectat din viața socială, economică, culturală, juridică a statului (DCC nr. 62/2018), dar Constituția a prevăzut posibilitatea Guvernului de a adopta ordonanțe în anumite condiții stabilite la art. 108 și 115. Competența de legiferare se exercită sub forma adoptării legilor, ca acte juridice normative ale Parlamentului, adoptate după o anumită procedură și cu aplicabilitate generală pentru orice subiect de drept. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Examinând dispozițiile Constituției actuale aRomâniei, se poate reține că stabilirea domeniului rezervat legii este, în principal, realizată prin art. 73, care stabilește că Parlamentul poate adopta trei categorii de legi: legi constituționale, legi organice și legi ordinare. [ Mai mult... ] 

.....
    Față de prevederile exprese ale Constituției României cuprinse în art. 73 alin. (1) se impune clasificarea legilor în legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Această clasificare se realizează pe criteriul conținutului reglementărilor, dar și pe cel al procedurii de adoptare. Trebuie observat că, potrivit art. 115 din Constituție, Parlamentul poate adopta olege specială de abilitare aGuvernului pentru aemite ordonanțe. Deoarece niciun alt text constituțional nu precizează și reguli de procedură cu privire la legile speciale, nimic nu ne împiedică să susținem că acestea pot fi legi ordinare sau legi organice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Durata mandatului
Organizarea internă
Ședințele Camerelor
Sesiuni
Actele juridice și cvorumul legal
Caracterul public al ședințelor
Mandatul reprezentativ
Mandatul deputaților și al senatorilor
Incompatibilități
Imunitatea parlamentară
Categorii de legi
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Adoptarea legilor și a hotărârilor
Promulgarea legii
Intrarea în vigoare a legii
Consiliul Legislativ
Rolul Președintelui
Alegerea Președintelui
Validarea mandatului și depunerea jurământului
Durata mandatului
Reviste:
4. Principiul bicameralismului. Dezvoltări și statuări de principiu în jurisprudența Curții Constituționale și în doctrină
Aspecte teoretice și practice privind ordonanțele de urgență ale Guvernului în contextul prevederilor constituționale în vigoare și al jurisprudenței Curții Constituționale a României
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Delegarea legislativă - necesitate sau oportunitate pentru Guvernul român?
Condițiile substanțiale și procesuale generale ale nulității civile [General substantive conditions of civil nullity]
Parlamentarii propun schimbarea Constituției în privința organizării referendumului
3. Legile speciale de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe. Aspecte jurisprudențiale
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drept electoral, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...