Categorii de legi | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL I Parlamentul - SECȚIUNEA a 2-a Statutul deputaților și al senatorilor -
ARTICOLUL 72 Imunitatea parlamentară
ARTICOLUL 74 Inițiativa legislativă

TITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL I Parlamentul - SECȚIUNEA a 3-a Legiferarea -
ARTICOLUL 73
Categorii de legi Practică judiciară (144), Reviste (4), Doctrină (2), Referințe în cărți (2)

(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Practică judiciară (135), Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Prin lege organică se reglementează: Practică judiciară (175), Reviste (10), Doctrină (3)

a) sistemul electoral; organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; Practică judiciară (5), Reviste (1), Doctrină (1)

b) organizarea, funcționarea și finanțarea partidelor politice; Practică judiciară (2), Doctrină (1)

c) statutul deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; Reviste (1), Doctrină (1)

d) organizarea și desfășurarea referendumului; Doctrină (1)

e) organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării; Practică judiciară (32), Reviste (1)

f) regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război; Practică judiciară (1)

g) regimul stării de asediu și al stării de urgență; Doctrină (1)

h) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora; Practică judiciară (30), Reviste (5), Doctrină (1)

i) acordarea amnistiei sau a grațierii colective; Practică judiciară (12), Reviste (3), Doctrină (1)

j) statutul funcționarilor publici; Practică judiciară (22), Reviste (10)

k) contenciosul administrativ; Practică judiciară (4), Reviste (3), Doctrină (2)

l) organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi; Practică judiciară (27), Reviste (4)

m) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii; Reviste (2), Doctrină (2)

n) organizarea generală a învățământului; Practică judiciară (6), Reviste (1)

o) organizarea administrației publice locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală; Practică judiciară (4), Reviste (2), Doctrină (1)

p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială; Practică judiciară (396), Reviste (2), Doctrină (1)

r) statutul minorităților naționale din România;

s) regimul general al cultelor;

t) celelalte domenii pentru care în Constituție se prevede adoptarea de legi organice. Practică judiciară (3)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...