Caracterul public al dezbaterilor | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea judecătorească - Instanțele judecătorești -
ARTICOLUL 127
Caracterul public al dezbaterilor Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

Ședințele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Principiul publicității142 dezbaterilor are și el ovaloare constituțională. Potrivit art. 127 din Constituție: „Ședințele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege”. Textul citat este reprodus și în art. 12 din Legea privind organizarea judiciară. De asemenea art. 121 C. proc. civ.. dispune că: „Ședințele vor fi publice, afară de cazurile când legea dispune altfel”. 
    142 A se vedea, pentru amănunte, Al. Velescu, Publicitatea, oralitatea și folosirea limbii materne în procesul civil, R.R.D. nr. 3/1971, p. 25-30.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    Textul propus prin Teze a fost păstrat în proiect, în Constituția din 1991 și în Constituția revizuită, deoarece este un principiu de bază al procesului care se desfășoară în fața instanțelor judecătorești. 
    § 2. Publicitatea ședinței de judecată 
    Publicitatea ședinței de judecată constituie un principiu constituțional, dar se regăsește și în Declarația universală adrepturilor omului (art. 10) și în Convenția europeană adrepturilor omului (art. 6 parag. 1), precum și în Codul de procedură civilă (art. 121), în Codul de procedură penală [art. 290 alin. (1) teza I] și în Legea nr. 304/2004 (art. 12). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoricul articolului 

    Textul propus prin Teze a fost păstrat în proiect, în Constituția din 1991 și în Constituția revizuită, deoarece este un principiu de bază al procesului care se desfășoară în fața instanțelor judecătorești. 

§2 Publicitatea ședinței de judecată 

    Publicitatea ședinței de judecată constituie un principiu constituțional, dar se regăsește și în Declarația universală a drepturilor omului (art. 10), în Convenția europeană a drepturilor omului (art. 6 parag. 1), în art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și în Codul de procedură civilă (art. 17 și art. 213), în Codul de procedură penală [art. 352 alin. (1) teza I] și în Legea nr. 304/2004 (art. 12). Acest principiu constituie o componentă a garanției de corectitudine, de imparțialitate și de independență a judecătorului, care înfăptuiește justiția in facie societatis, dar și o aplicație a principiului egalității de arme a părților din proces, constituind totodată unul din mijloacele de realizare a transparenței justiției într-o societate democratică (I. Deleanu, Drepturile fundamentale ale părților în procesul civil, p. 347). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Înființarea
Forțele armate
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Principii de bază
Autorități comunale și orășenești
Consiliul județean
Prefectul
Înfăptuirea justiției
Statutul judecătorilor
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
Folosirea căilor de atac
Poliția instanțelor
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Rolul și structura
Atribuții
Economia
Proprietatea
Sistemul financiar
Reviste:
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Reflecții sumare asupra soluționării cauzelor în mod echitabil și într-un termen optim și rezonabil
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...