Avocatul Poporului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale -
CAPITOLUL IV
Avocatul Poporului Jurisprudență

ARTICOLUL 58 Numirea și rolul Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. Adjuncții Avocatului Poporului sunt specializați pe domenii de activitate. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Avocatul Poporului și adjuncții săi nu pot îndeplini nici o altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

(3) Organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică. Reviste (2)

ARTICOLUL 59 Exercitarea atribuțiilor Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Avocatul Poporului își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile și în libertățile lor, în limitele stabilite de lege.

(2) Autoritățile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor sale.

ARTICOLUL 60 Raportul în fața Parlamentului Jurisprudență, Doctrină (3)

Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conține recomandări privind legislația sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor și a libertăților cetățenilor.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    Putem identifica trei modificări de substanță realizate prin Legea de revizuire din anul 2003. Prima modificare constă în stabilirea mandatului Avocatului Poporului la 5 ani în loc de 4 ani. 
    A doua modificare constă în schimbarea sferei celor ce sunt protejați de Avocatul Poporului. Textul modificat stabilește că acesta apără drepturile și libertățile persoanelor fizice, categorie mai cuprinzătoare decât cea de cetățeni. Categoria persoane fizice cuprinde nu numai cetățeni români, ci și străinii și apatrizii aflați pe teritoriul României. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoricul articolului 

    Putem identifica trei modificări de substanță realizate prin Legea de revizuire din anul 2003. Prima modificare constă în stabilirea duratei mandatului Avocatului Poporului la 5 ani în loc de 4 ani. A doua modificare constă în schimbarea sferei celor ce sunt protejați de Avocatul Poporului. Textul modificat stabilește că acesta apără drepturile și libertățile persoanelor fizice, categorie mai cuprinzătoare decât cea de cetățeni. Categoria persoane fizice cuprinde nu numai cetățeni români, ci și străinii și apatrizii aflați pe teritoriul României. Noua formulare realizează o corelare bună cu dispozițiile constituționale privind drepturile fundamentale, știut fiind că prin art. 18 Constituția garantează și străinilor și apatrizilor protecția generală a persoanelor și a averilor. În sfârșit, a treia modificare vizează specializarea adjuncților Avocatului Poporului pe domenii de activitate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    Putem identifica trei modificări de substanță realizate prin Legea de revizuire din anul 2003. Prima modificare constă în stabilirea mandatului Avocatului Poporului la 5 ani în loc de 4 ani. 
    A doua modificare constă în schimbarea sferei celor ce sunt protejați de Avocatul Poporului. Textul modificat stabilește că acesta apără drepturile și libertățile persoanelor fizice, categorie mai cuprinzătoare decât cea de cetățeni. Categoria persoane fizice cuprinde nu numai cetățeni români, ci și străinii și apatrizii aflați pe teritoriul României. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoricul articolului 

    Putem identifica trei modificări de substanță realizate prin Legea de revizuire din anul 2003. Prima modificare constă în stabilirea duratei mandatului Avocatului Poporului la 5 ani în loc de 4 ani. A doua modificare constă în schimbarea sferei celor ce sunt protejați de Avocatul Poporului. Textul modificat stabilește că acesta apără drepturile și libertățile persoanelor fizice, categorie mai cuprinzătoare decât cea de cetățeni. Categoria persoane fizice cuprinde nu numai cetățeni români, ci și străinii și apatrizii aflați pe teritoriul României. Noua formulare realizează o corelare bună cu dispozițiile constituționale privind drepturile fundamentale, știut fiind că prin art. 18 Constituția garantează și străinilor și apatrizilor protecția generală a persoanelor și a averilor. În sfârșit, a treia modificare vizează specializarea adjuncților Avocatului Poporului pe domenii de activitate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    Putem identifica trei modificări de substanță realizate prin Legea de revizuire din anul 2003. Prima modificare constă în stabilirea mandatului Avocatului Poporului la 5 ani în loc de 4 ani. 
    A doua modificare constă în schimbarea sferei celor ce sunt protejați de Avocatul Poporului. Textul modificat stabilește că acesta apără drepturile și libertățile persoanelor fizice, categorie mai cuprinzătoare decât cea de cetățeni. Categoria persoane fizice cuprinde nu numai cetățeni români, ci și străinii și apatrizii aflați pe teritoriul României. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dispoziții comune
Drepturile și libertățile fundamentale
Îndatoririle fundamentale
Avocatul Poporului
Parlamentul
Președintele României
Guvernul
Raporturile Parlamentului cu Guvernul
Administrația publică
Autoritatea judecătorească
Reviste:
Caracteristici ale autorităților autonome prin prisma legislației, doctrinei și jurisprudenței
Statul de drept. Semnificații constituționale și jurisprudențiale contemporane
Statul de drept. Semnificații constituționale și jurisprudențiale contemporane
Evoluția constituționalismului în România (I)
Brevet de invenție. Drepturile bănești acordate inventatorilor
4. Principiul bicameralismului. Dezvoltări și statuări de principiu în jurisprudența Curții Constituționale și în doctrină
În legătură cu natura juridică a Curții Constituționale
Sistemul electoral în România postcomunistă
Calitatea procesuală a părților în litigiile de contencios administrativ
Autoritățile autonome ca putere neutră
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
;
se încarcă...