Atribuții în domeniul apărării | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Președintele României -
ARTICOLUL 92
Atribuții în domeniul apărării Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Președintele României este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau totală a forțelor armate. Numai în cazuri excepționale, hotărârea Președintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare. Doctrină (1)

(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii și le aduce neîntârziat la cunoștință Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanșarea agresiunii. Doctrină (3)

(4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul își continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Comandantul forțelor armate 
    Textul constituțional stabilește atribuțiile Președintelui României în domeniul apărării. Aceste atribuții derivă din calitatea de șef al statului, în virtutea căreia Președintele este răspunzător pentru apărarea integrității, unității, suveranității și independenței țării. 
    Primul alineat al articolului stabilește calitatea Președintelui de comandant al forțelor armate. Textul folosește sintagma „comandant al forțelor armate”, aceasta având un conținut destul de larg. Sunt cuprinse aici nu doar oastea, ci toate forțele armate. Într-un sens larg, forțele armate sunt cele însărcinate cu apărarea țării, aceste forțe fiind parte a sistemului național de apărare. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    O prevedere constituțională cu privire la obligativitatea prezentării unui mesaj de către Președintele României se regăsește și în art. 92 consacrat atribuțiilor în domeniul apărării. Astfel, potrivit art. 92 alin. (3), măsurile de respingere aunei agresiuni armate împotriva țării, luate de Președintele României, trebuie aduse neîntârziat la cunoștința Parlamentului, de către acesta, printr-un mesaj. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Comandantul forțelor armate 

    Textul constituțional stabilește atribuțiile Președintelui României în domeniul apărării. Aceste atribuții derivă din calitatea de șef al statului, în virtutea căreia Președintele este răspunzător pentru apărarea integrității, unității, suveranității și independenței țării. 
    Primul alineat al articolului stabilește calitatea Președintelui de comandant al forțelor armate. Textul folosește sintagma „comandant al forțelor armate”, aceasta având un conținut destul de larg. Sunt cuprinse aici toate forțele armate deoarece, într-un sens larg, forțele armate sunt parte a sistemului național de apărare însărcinate cu apărarea țării. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    O prevedere constituțională cu privire la obligativitatea prezentării unui mesaj de către Președintele României se regăsește și în art. 92 consacrat atribuțiilor în domeniul apărării. Astfel, potrivit art. 92 alin. (3), măsurile de respingere aunei agresiuni armate împotriva țării, luate de Președintele României, trebuie aduse neîntârziat la cunoștința Parlamentului, de către acesta, printr-un mesaj. [ Mai mult... ] 

.....
    În domeniul apărării, Președintele României este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare aȚării, potrivit art. 92 alin. (1) din Constituție. În exercitarea acestei funcții, prevede art. 92 alin. (2) din Constituție, „el poate declara, cu aprobarea prealabilă aParlamentului, mobilizarea parțială sau totală aforțelor armate. Numai în cazuri excepționale, hotărârea Președintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare”. Această normă constituțională atrage două observații. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Validarea mandatului și depunerea jurământului
Durata mandatului
Incompatibilități și imunități
Numirea Guvernului
Consultarea Guvernului
Participarea la ședințele Guvernului
Mesaje
Dizolvarea Parlamentului
Referendumul
Atribuții în domeniul politicii externe
Atribuții în domeniul apărării
Măsuri excepționale
Alte atribuții
Suspendarea din funcție
Punerea sub acuzare
Vacanța funcției
Interimatul funcției
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Reviste:
CCR a motivat decizia sa referitor la Șeful Statului Major
Câteva comentarii pe marginea art. 83 din Constituția României revizuită în 2003. O problemă controversată privind durata mandatului de președinte al României
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 9, art. 14 lit. c1) - f) și ale art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență și a ordonanței de urgență, în ansamblul său, precum și a O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, în ansamblul său
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...