Apărarea țării | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Îndatoririle fundamentale -
ARTICOLUL 55
Apărarea țării Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Cetățenii au dreptul și obligația să apere România.

(2) Condițiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Cetățenii pot fi încorporați de la vârsta de 20 de ani și până la vârsta de 35 de ani, cu excepția voluntarilor, în condițiile legii organice.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Conținut normativ 
    Apărarea țării este o îndatorire fundamentală specifică cetățenilor români, fără deosebire de sex, origine națională, religie, ocupație etc. Totodată, textul constituțional conferă apărării țării un caracter ambivalent, de drept și îndatorire în același timp. Atât ca drept, cât și ca îndatorire, apărarea țării este un corolar al obligației de fidelitate față de țară și implică pregătirea tuturor cetățenilor în vederea apărării țării împotriva oricărei agresiuni armate sau a altor acțiuni îndreptate împotriva României. Definirea conținutului acestei îndatoriri se realizează prin lege. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Apărarea țării – drept și obligație 

    Alin. (1) al art. 55 din Constituție prevede că apărarea țării este un drept și o obligație. Formularea a fost considerată improprie întrucât nu are în vedere raporturi juridice de tipul „drepturi-obligații”, precum ocrotirea părintească (a se vedea I. Deleanu, Instituții, 2006, p. 536, n. 4). Nu este de înțeles necesitatea de a consacra un drept de a apăra țara, de vreme ce apărarea țării este reglementată într-un capitol din Constituție care vizează exclusiv îndatoriri (obligații) fundamentale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Exercitarea atribuțiilor
Raportul în fața Parlamentului
Rolul și structura
Alegerea Camerelor
Durata mandatului
Organizarea internă
Ședințele Camerelor
Reviste:
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
4. Principiul bicameralismului. Dezvoltări și statuări de principiu în jurisprudența Curții Constituționale și în doctrină
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...