Administrația publică locală | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA 1 Administrația publică centrală de specialitateTITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL VI Autoritatea judecătorească -
SECȚIUNEA 1 Instanțele judecătorești

TITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL V Administrația publică -
SECȚIUNEA a 2-a
Administrația publică locală Practică judiciară (1)

ARTICOLUL 120 Principii de bază Practică judiciară (25), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice. Practică judiciară (28), Reviste (7), Doctrină (1)

(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorității naționale respective în scris și oral în relațiile cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate, în condițiile prevăzute de legea organică. Practică judiciară (2), Reviste (4)

ARTICOLUL 121 Autorități comunale și orășenești Practică judiciară (12), Reviste (1), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Autoritățile administrației publice, prin care se realizează autonomia locală în comune și în orașe, sunt consiliile locale alese și primarii aleși, în condițiile legii. Practică judiciară (2), Reviste (4)

(2) Consiliile locale și primarii funcționează, în condițiile legii, ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din comune și din orașe. Practică judiciară (3), Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Autoritățile prevăzute la alineatul (1) se pot constitui și în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.

ARTICOLUL 122 Consiliul județean Practică judiciară (4), Reviste (3), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Consiliul județean este autoritatea administrației publice pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(2) Consiliul județean este ales și funcționează în condițiile legii.

ARTICOLUL 123 Prefectul Practică judiciară (29), Reviste (4), Doctrină (4), Referințe în cărți (3)

(1) Guvernul numește un prefect în fiecare județ și în municipiul București. Practică judiciară (2), Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale. Referințe (1), Practică judiciară (84), Reviste (7)

(3) Atribuțiile prefectului se stabilesc prin lege organică. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(4) Între prefecți, pe de o parte, consiliile locale și primari, precum și consiliile județene și președinții acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Prefectul poate ataca, în fața instanței de contencios administrativ, un act al consiliului județean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept. Practică judiciară (16), Reviste (5), Doctrină (3)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...