Administrația publică centrală de specialitate | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL I Parlamentul -
SECȚIUNEA a 3 a Legiferarea
SECȚIUNEA a 2 a Administrația publică locală

TITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL V Administrația publică -
SECȚIUNEA 1
Administrația publică centrală de specialitate

ARTICOLUL 116 Structura Practică judiciară (40), Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului. Practică judiciară (2)

(2) Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorități administrative autonome. Practică judiciară (6), Reviste (3), Doctrină (1)

ARTICOLUL 117 Înființarea Reviste (1), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

(1) Ministerele se înființează, se organizează și funcționează potrivit legii. Doctrină (1)

(2) Guvernul și ministerele, cu avizul Curții de Conturi, pot înființa organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaște această competență. Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Autorități administrative autonome se pot înființa prin lege organică. Practică judiciară (3), Reviste (4), Doctrină (1)

ARTICOLUL 118 Forțele armate Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Armata este subordonată exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale. În condițiile legii și ale tratatelor internaționale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară și participă la acțiuni privind menținerea sau restabilirea păcii.

(2) Structura sistemului național de apărare, pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru apărare, precum și statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege organică. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(3) Prevederile alineatelor (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, și celorlalte componente ale forțelor armate stabilite potrivit legii. Reviste (1)

(4) Organizarea de activități militare sau paramilitare în afara unei autorități statale este interzisă.

(5) Pe teritoriul României pot intra, staționa, desfășura operațiuni sau trece trupe străine numai în condițiile legii sau ale tratatelor internaționale la care România este parte.

ARTICOLUL 119 Consiliul Suprem de Apărare a Țării Practică judiciară (4), Reviste (7), Doctrină (2)

Consiliul Suprem de Apărare a Țării organizează și coordonează unitar activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională, participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară, precum și la acțiuni de menținere sau de restabilire a păcii.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...