Actele Președintelui | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Președintele României -
ARTICOLUL 100
Actele Președintelui Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența decretului. Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

(2) Decretele emise de Președintele României în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute în articolul 91 alineatele (1) și (2), articolul 92 alineatele (2) și (3), articolul 93 alineatul (1) și articolul 94 literele a), b) și d) se contrasemnează de primul-ministru. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    Dispozițiile constituționale reglementează și instituția „convocării de drept” aParlamentului, precizând expres situațiile în care aceasta intervine. Evident că instituția convocării de drept acționează numai în cazul în care Parlamentul nu este deja întrunit în sesiune ordinară sau extraordinară. Conform dispozițiilor constituționale, convocarea de drept aParlamentului intervine: a) în caz agresiune armată îndreptată împotriva țării [art. 92 alin. (3)] și în caz de mobilizare sau de război [art. 92 alin. (4)], când Parlamentul se convoacă în 24 de ore de la declararea lor; b) în caz de instituire astării de asediu sau astării de urgență, când Parlamentul se convoacă de drept în 48 de ore de la instituirea acestora (art. 93) și c) în ipoteza depunerii spre aprobare, de către Guvern, aunei ordonanțe de urgență, când Camerele se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunerea ordonanței [art. 115 alin. (5)]224. 
    224 Alin. (5) al art. 115 a fost introdus prin pct. 562 din Legea nr. 429/2003 de revizuire a Constituției României.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Actele juridice ale Președintelui României 
    Fiind o autoritate a puterii executive, dar și un organ de reprezentare al poporului, Președintele României emite atât acte cu un caracter juridic, cât și acte nejuridice, politice. Din categoria actelor emise de Președinte având caracter juridic fac parte decretele, iar din categoria actelor politice fac parte mesajele, declarațiile, scrisorile, comunicatele etc. Dacă actele politice, de regulă, nu se publică, actele juridice trebuie publicate pentru a putea fi aduse la cunoștință publică. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    Și totuși, cercetarea activității administrației publice și, implicit, ajurisprudenței administrative care reflectă viciile acesteia ne arată că Președintele României poate emite și decizii potrivit unor prevederi consacrate în Regulamentul de organizare și funcționare al Administrației Prezidențiale publicat pe site-ul instituției. Spre exemplu, potrivit art. 10 alin. (3) din Regulament: „Delegarea funcției de ordonator principal de credite și ordonator de credite delegat se face prin Decizie aPreședintelui României”, or decizia nu este menționată în art. 100 din Constituția României, republicată, având titlul marginal, Actele Președintelui, ci doar Decretul. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    La actele normative enumerate mai sus, care constituie izvoare ale dreptului administrativ cu precizările aduse, unii autori adaugă și decretele Președintelui emise în baza art. 100 din Constituția României, republicată, „în măsura în care acestea au caracter normativ” și reglementează raporturile sociale din sfera administrației publice (V. Prisăcaru, op. cit., 2002, D. Brezoianu, op. cit., 2004, C. Manda, op. cit., 2008, p. 73; p. 32; R.N. Petrescu, op. cit., 2009, p. 30; p. 28; A. Trăilescu, op. cit., 2010, p. 3). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Actele juridice ale Președintelui României 

    Fiind o autoritate a puterii executive, dar și un organ de reprezentare al poporului, Președintele României emite atât acte cu un caracter juridic, cât și acte nejuridice, politice. Din categoria actelor emise de Președinte având caracter juridic fac parte decretele, iar din categoria actelor politice fac parte mesajele, declarațiile, scrisorile, comunicatele etc. Dacă actele politice, de regulă, nu se publică, actele juridice trebuie publicate pentru a putea fi aduse la cunoștință publică. Articolul de față se referă la actele juridice ale Președintelui României pe care le adoptă în exercitarea mandatului. Actele prin care Președintele României își exercită atribuțiile sale sunt, de regulă, decretele. Ele pot avea caracter normativ (decretele prin care Președintele declară starea de urgență sau starea de asediu ori decretele de organizare a unui referendum consultativ) sau caracter individual (decrete de grațiere, decrete de numire în funcții publice ori de acordare a unor decorații sau titluri de onoare etc.). Asupra caracterului decretelor Președintelui României există și opinii conform cărora acestea nu pot avea decât caracter individual (A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 3-a, p. 322). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Referendumul
Atribuții în domeniul politicii externe
Atribuții în domeniul apărării
Măsuri excepționale
Alte atribuții
Suspendarea din funcție
Punerea sub acuzare
Vacanța funcției
Interimatul funcției
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Jurământul de credință
Incompatibilități
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Jurnal de front: decizii legislative și contra-decizii cu impact în mediul financiar-bancar
Restricții impuse deja dar și reglementări noi. Ce prevede decretul de prelungire a stării de urgență
Amnistia și grațierea - modele constituționale privind protejarea statului de drept și a drepturilor persoanelor condamnate
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
;
se încarcă...