Actele juridice și cvorumul legal | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Parlamentul - Organizare și funcționare -
ARTICOLUL 67
Actele juridice și cvorumul legal Jurisprudență, Doctrină (2)

Camera Deputaților și Senatul adoptă legi, hotărâri și moțiuni, în prezența majorității membrilor.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Adoptarea legilor 
    Dispozițiile art. 67 din Constituție stabilesc categoriile de acte juridice pe care le poate adopta Parlamentul României sau fiecare dintre Camerele acestuia. Textul necesită unele clarificări. Astfel, atunci când se precizează că adoptarea legilor intră în competența Camerei Deputaților și Senatului, aceste dispoziții trebuie coroborate cu prevederile art. 75 și art. 76 din Constituție. Dispozițiile art. 75 se referă la proiecte de legi și propuneri legislative, arătând că acestea se supun spre dezbatere și adoptare fie Camerei Deputaților, fie Senatului, ca primă Cameră sesizată. Ele pot fi adoptate sau respinse de Camera de reflecție însă, indiferent de rezultatul votului și chiar în lipsa acestuia (prin procedura adoptării tacite), proiectul de lege sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere, care decide definitiv. Așa cum rezultă din litera și spiritul dispozițiilor art. 75 al Legii fundamentale, legile nu sunt adoptate de Camera Deputaților și Senat, deoarece fiecare Cameră poate să adopte un proiect sau opropunere legislativă care devine lege doar în cazul în care cea de-a doua Cameră decide în acest sens. Pe de altă parte, art. 76 din Constituție stabilește majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea legilor organice și acelor ordinare. La acestea se adaugă dispozițiile referitoare la adoptarea legilor constituționale prevăzute de art. 151 din Legea fundamentală. În fapt, prevederile constituționale se referă la majoritatea de voturi necesară pentru adoptarea unui proiect sau aunei propuneri legislative în fiecare Cameră, în măsura în care fiecare poate fi Camera decizională. Excepție de la aceste reguli fac legile adoptate în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, când proiectul de lege devine lege printr-un singur vot al deputaților și senatorilor, fără amai fi trimis de la oCameră la cealaltă. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Tipologia actelor Parlamentului 

    Parlamentul reglementează o gamă largă de relații sociale și emite mai multe tipuri de acte juridice: legi, hotărâri și moțiuni. Organul legislativ emite și acte exclusiv politice, cum sunt declarațiile, mesajele, apelurile, rezoluțiile, scrisorile. 
    Art. 67 stabilește categoriile de acte juridice pe care le poate adopta Parlamentul, în plen sau de către una din cele două camere ale sale. Actele juridice sunt cele prin care se stabilesc drepturi și obligații în sarcina unor subiecte de drept determinate sau nedeterminate. În doctrină, se apreciază că textul constituțional stabilește în mod expres și limitativ actele juridice ce pot fi emise de Parlament, orice alte acte constituind o varietate a celor expres menționate (spre exemplu, regulamentul este o hotărâre) (I. Deleanu, Instituții, 2006, p. 664-665; C. Ionescu, în C. Ionescu, C.A. Dumitrescu, 2017, p. 743). Alți autori, dimpotrivă, consideră că enumerarea nu este limitativă, întrucât nu există nicio piedică de ordin constituțional ca Parlamentului să i se confere prin lege și alte atribuții decât cele prevăzute de Constituție, în exercitarea cărora să poată emite și alte tipuri de acte juridice (T. Drăganu, Drept constituțional și instituții politice, vol. 2, p. 230-231). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Exercitarea atribuțiilor
Raportul în fața Parlamentului
Rolul și structura
Alegerea Camerelor
Durata mandatului
Organizarea internă
Ședințele Camerelor
Sesiuni
Actele juridice și cvorumul legal
Caracterul public al ședințelor
Mandatul reprezentativ
Mandatul deputaților și al senatorilor
Incompatibilități
Imunitatea parlamentară
Categorii de legi
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Adoptarea legilor și a hotărârilor
Promulgarea legii
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...