Actele Guvernului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Guvernul -
ARTICOLUL 108
Actele Guvernului Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4)

(1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(3) Ordonanțele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele și în condițiile prevăzute de aceasta. Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau a ordonanței. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiunea de act al Guvernului. Tipurile de acte 
    Din perspectiva dreptului comparat, în doctrină se arată că, atunci când se referă la actele instituțiilor politice, autorii de drept public se opresc, în principiu, la două categorii de acte: acte exclusiv politice (moțiuni, declarații etc.) și acte juridice. La rândul lor, constituțiile conțin, de regulă, reglementări doar cu privire la actele juridice (A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 4-a, p. 402). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În egală măsură, Guvernul poate adopta Memorandumuri prin care să stabilească anumite sarcini cu caracter obligatoriu pentru autoritățile administrative, documente ce întrunesc trăsăturile actului administrativ la oanaliză mai detaliată, dar care nu sunt menționate în art. 108 din Constituția României, republicată, având titlul marginal, Actele Guvernului, ce se referă exclusiv la hotărâri și ordonanțe. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Potrivit art. 108 din Constituția republicată: „(1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe. (2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. (3) Ordonanțele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele și în condițiile prevăzute de aceasta. (4) Hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau aordonanței. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiunea de act al Guvernului. Tipurile de acte 

    Când se referă la actele instituțiilor politice, autorii de drept public au în vedere, în principiu, două categorii: acte exclusiv politice (moțiuni, declarații etc.) și acte juridice. La rândul lor, constituțiile conțin, de regulă, reglementări doar cu privire la actele juridice (A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 4-a, p. 402). În ce privește modul de reglementare a acestei materii, se poate constata o relativă diversitate în constituțiile statelor occidentale, în funcție de tradiții, de filosofia care stă la baza raporturilor dintre legislativ și executiv etc. În orice caz, este evidentă preocuparea legiuitorilor constituanți de a reglementa regimul actelor normative pe care le poate adopta Guvernul, inclusiv în domeniul rezervat legii, pe calea delegării legislative. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În egală măsură, Guvernul poate adopta Memorandumuri prin care să stabilească anumite sarcini cu caracter obligatoriu pentru autoritățile administrative, documente ce întrunesc trăsăturile actului administrativ la oanaliză mai detaliată, dar care nu sunt menționate în art. 108 din Constituția României, republicată, având titlul marginal, Actele Guvernului, ce se referă exclusiv la hotărâri și ordonanțe. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Interimatul funcției
Răspunderea președintelui interimar
Actele Președintelui
Indemnizația și celelalte drepturi
Rolul și structura
Învestitura
Jurământul de credință
Incompatibilități
Încetarea funcției de membru al Guvernului
Primul ministru
Actele Guvernului
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Înființarea
Forțele armate
Reviste:
Aspecte teoretice și practice privind ordonanțele de urgență ale Guvernului în contextul prevederilor constituționale în vigoare și al jurisprudenței Curții Constituționale a României
Delegarea legislativă - necesitate sau oportunitate pentru Guvernul român?
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Constituționalizarea dreptului la un mediu sănătos și accesul la justiție în probleme de mediu
Evaluarea clădirilor folosite în alte scopuri decât pentru locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice, începând cu 2016 (1)
Reorganizarea autorității publice prin reducerea numărului de posturi
O.G. nr. 17/2014 pentru modificarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
H.G. nr. 1088/2014 privind stabilirea ajutorului anual de chirie, curent și căldură pentru veteranii și văduvele de război
Revista Curierul Judiciar nr. 12/2017
Neajunsuri legislative în definiția sediului permanent
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...