Accesul la cultură | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 33
Accesul la cultură Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Accesul la cultură este garantat, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Libertatea persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și de a accede la valorile culturii naționale și universale nu poate fi îngrădită. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea culturii naționale, stimularea artelor, protejarea și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativității contemporane, promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiune, conținut normativ, beneficiari 
    Revizuirea constituțională din 2003 a introdus pentru prima dată în România dreptul de acces la cultură. Acest drept a fost receptat din reglementările internaționale în materia drepturilor social-economice și culturale: Declarația Universală a Drepturilor Omului și Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale. Una din cele mai detaliate reglementări în materia accesului la cultură apare în art. 15 al acestui Pact, care prevede obligația statelor părți de a recunoaște oricărei persoane dreptul: [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiune, conținut normativ, beneficiari 

    Revizuirea constituțională din 2003 a introdus pentru prima dată în România dreptul de acces la cultură. Acest drept a fost receptat din reglementările internaționale în materia drepturilor social-economice și culturale: Declarația Universală a Drepturilor Omului și Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale. Una din cele mai detaliate reglementări în materia accesului la cultură apare în art. 15 al acestui Pact, care prevede obligația statelor părți de a recunoaște oricărei persoane dreptul: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Libertatea individuală
Dreptul la apărare
Libera circulație
Viața intimă, familială și privată
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Libertatea de exprimare
Dreptul la informație
Dreptul la învățătură
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Reviste:
Dreptul la cultură și importanța lui fundamentală în protecția juridică a patrimoniului cultural
Punct de vedere asupra legalității ordinelor militare emise în perioada stării de urgență, care limitează exercițiul dreptului fundamental la libertate religioasă
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...