Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Norma privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile și compoziția mierii din 11.08.2003

Modificări (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

(1) Prezentele norme se aplică produselor definite în anexa nr. I la prezentele norme.

(2) Caracteristicile și compoziția produselor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. II la prezentele norme.

Art. 2. -

Normele generale privind etichetarea alimentelor se aplică în cazul produselor definite în anexa nr. I, în următoarele condiții:

1. Termenul "miere" se aplică numai produsului definit în anexa nr. I pct. 1 și este utilizat, în cazul comercializării, pentru a desemna produsul respectiv.

2. Denumirile produselor incluse în anexa nr. I pct. 2 și 3 se aplică numai produselor definite în anexa nr. I și se utilizează, în cazul comercializării, pentru a desemna produsele respective.

Aceste denumiri pot fi înlocuite cu denumirea simplă "miere", cu excepția mierii filtrate, a mierii în faguri, a mierii cu bucăți de fagure sau a bucăților de fagure în miere și a mierii destinate industriei:

a) în cazul mierii destinate industriei, cuvintele "pentru gătit" apar pe etichetă în imediata apropiere a denumirii produsului;

b) cu excepția mierii filtrate sau a mierii destinate industriei, pe lângă denumirea produselor se mai pot adăuga informații cu privire la:

- originea florală sau vegetală, dacă produsul provine integral sau în principal din sursa indicată și prezintă caracteristicile organoleptice, fizico-chimice și microscopice ale sursei;

- originea regională, teritorială sau topografică, dacă produsul provine integral din sursa indicată;

- criterii calitative specifice.

3. În cazul în care s-a utilizat mierea destinată industriei ca ingredient al unui produs alimentar mixt, termenul "miere" poate fi utilizat în denumirea produsului alimentar mixt în locul termenului "miere destinată industriei", însă în lista ingredientelor se va utiliza termenul definit în anexa nr. I pct. 3.

4. Pentru mierea importată, țara sau țările de origine de unde s-a recoltat mierea sunt indicate pe etichetă. Modificări (1)

Totuși, în cazul în care mierea provine din mai multe state membre ale Uniunii Europene sau țări terțe, mențiunea respectivă se poate înlocui cu una dintre următoarele mențiuni, după caz:

- "amestec de miere provenită din CE";

- "amestec de miere provenită din spațiul extracomunitar";

- "amestec de miere provenită din CE și spațiul extracomunitar".

Art. 3. -

În cazul mierii filtrate și al mierii destinate industriei, recipientele pentru mierea în vrac, ambalajele și documentele de comercializare precizează în mod clar denumirea integrală a produsului, conform anexei nr. I pct. 2.2 lit. f) și pct. 3.

Art. 4. -

Toate informațiile prezentate prin etichetare trebuie să fie clare, lizibile și să nu permită ștergerea.

Art. 5. -

Metodele de analiză pentru verificarea compoziției și caracteristicilor mierii sunt conforme cu cele din CODEX STAN 12-1981 Rev. 1 (1987) pentru miere și/sau cu cele din STAS 784/3-89 "Miere de albine. Metode de analiză".

ANEXA Nr. I la norme

DENUMIREA, DESCRIEREA ȘI DEFINIȚIILE PRODUSELOR

1. Mierea este substanța naturală dulce produsă de albinele Apis mellifera din nectarul plantelor sau din secrețiile secțiunilor vii ale plantelor ori din excrețiile, pe secțiunile vii ale plantelor, ale insectelor care se hrănesc prin sucțiune din plante și pe care albinele le colectează, le transformă, combinându-le cu substanțe proprii specifice, le adună, le deshidratează, le depozitează și le lasă în faguri pentru a se matura.

2. Principalele tipuri de miere sunt următoarele:

2.1. în funcție de origine:

a) miere din inflorescență sau miere din nectar - mierea obținută din nectarul plantelor;

b) miere din secreție zaharoasă - mierea obținută în special din excrețiile insectelor care se hrănesc prin sucțiune din plante (Hemiptera) pe secțiunile vii ale plantelor sau din secrețiile secțiunilor vii ale plantelor;

2.2. în funcție de modul de producere și/sau de prezentare:

a) miere în fagure - mierea depozitată de albine în celulele fagurilor fără larve (puieți), nou-construiți, sau pe pereții subțiri ai structurii fagurelui, obținută numai din ceară de albine și vândută în faguri întregi căpăciți sau în secțiuni de astfel de faguri;

b) miere cu bucăți de fagure sau bucăți de fagure în miere - mierea care conține una sau mai multe bucăți de fagure;

c) miere scursă - mierea obținută prin drenarea fagurilor fără larve (puieți) deschiși (decăpăciți);

d) miere extrasă - mierea obținută prin centrifugarea fagurilor fără larve (puieți) deschiși (decăpăciți);

e) miere presată - mierea obținută prin presarea fagurilor fără larve (puieți), cu sau fără încălzire moderată la o temperatură de maximum 45°C;

f) miere filtrată - mierea obținută prin îndepărtarea materiilor străine organice și anorganice, ceea ce duce la îndepărtarea, în mod semnificativ, a polenului.

3. Mierea destinată industriei - mierea:

a) care este adecvată pentru utilizare industrială sau ca ingredient în alte alimente care sunt ulterior procesate; și

b) care poate:

- să prezinte un gust ori miros străin; sau

- să fi început să fermenteze ori să fi fermentat; sau

- să fi fost supraîncălzită.

ANEXA Nr. II la norme

CARACTERISTICILE ȘI COMPOZIȚIA MIERII

1. Mierea conține diferite tipuri de zaharuri, în special fructoză și glucoză, și alte substanțe, precum acizi organici, enzime și particule solide provenite din timpul colectării mierii.

Culoarea mierii variază de la tipul de miere aproape incolor până la cel maro închis.
Consistența poate să fie fluidă, vâscoasă sau parțial ori integral cristalizată.
Gustul și aroma variază în funcție de planta de origine.

2. În cazul în care se introduce pe piață ca miere sau când se utilizează în orice produs destinat consumului uman, se interzice adăugarea în miere a oricărui ingredient alimentar, inclusiv a aditivilor alimentari, sau orice alt adaos cu excepția mierii.

Mierea nu trebuie să conțină, pe cât posibil, materii organice sau anorganice străine compoziției sale. Cu excepția pct. 3 din anexa nr. I la norme, mierea nu trebuie să prezinte gusturi sau arome străine, nu trebuie să fie în proces de fermentare, să prezinte aciditate modificată artificial ori să fi fost supusă unui procedeu de încălzire, astfel încât enzimele naturale să fi fost fie distruse, fie inactivate în mod semnificativ.

3. Fără a se aduce prejudicii prevederilor pct. 2.2 lit. f) din anexa nr. I la norme, nu se poate îndepărta polenul sau un alt element constitutiv al mierii, cu excepția cazului în care acest lucru nu poate fi evitat în momentul îndepărtării materiilor străine organice sau anorganice. Modificări (1)

4. În cazul în care se introduce pe piață ca miere sau când se utilizează în orice produs destinat consumului uman, mierea trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici privind compoziția:

4.1. Conţinutul în zaharuri
4.1.1. Conţinutul de fructoză şi glucoză (suma celor două)
- mierea din inflorescenţă minimum 60g/100g
- mierea din secreţie zaharoasă, amestecuri de miere din secreţie zaharoasă şi miere din inflorescenţă minimum 45g/100g
4.1.2. Conţinutul de zaharoză
- în general maximum 5g/100g
- salcâm fals (Robinia pseudoacacia), lucernă (Medicago sativa), Menzies Banksia (Banksia menziesii), French honeysuckle (Hedysarum), eucalipt (Eucalyptus camadulensis), leatherwood (Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii), Citrus sp. maximum 10g/100g
- lavandă (Lavandula sp.), limba-mielului (Borago officinalis) maximum 15g/100g
4.2. Umiditate
- în general maximum 20%
- iarbă-neagră (Calluna) şi mierea destinată industriei alimentare în general maximum 23%
- mierea destinată industriei, obţinută din iarbă-neagră (Calluna) maximum 25%
4.3. Conţinutul de substanţe insolubile în apă
- în general maximum 0,1g/100g
- miere presată maximum 0,5g/100g
4.4. Conductivitate electrică
- mierea care nu este enumerată mai jos şi amestecuri ale acestor tipuri de miere maximum 0,8 mS/cm
- mierea din secreţie zaharoasă şi mierea de castane, precum şi amestecuri ale acestora, cu excepţia celor enumerate mai jos maximum 0,8 mS/cm
- excepţii: căpşun (Arbustus unedo), bell heather (Erica), eucalipt, tei (Tilia sp.), iarbă-neagră (Calluna vulgaris), manuka sau jelly bush (Leptospermum), arborele de ceai (Melaleuca sp.)
4.5. Aciditate liberă
- în general maximum 50 miliechivalenţi acid la 1.000 grame
- mierea destinată industriei maximum 80 miliechivalenţi acid la 1.000 grame
4.6. Activitate diastazică şi conţinut de hidroximetilfurfural (HMF) determinat după procesare şi amestecare
a) Activitate diastazică (scara Schade)
- în general, cu excepţia mierii destinate industriei minimum 8
- tipuri de miere cu conţinut scăzut de enzime naturale (de exemplu mierea de citrice) şi cu un conţinut de HMF de maximum 15 mg/kg minimum 3
b) Conţinut de HMF
- în general, cu excepţia mierii destinate industriei maximum 40 mg/kg [sub rezerva prevederilor lit. a) a doua liniuţă]
- tipuri de miere cu origine declarată din regiuni cu climă tropicală şi amestecuri de astfel de tipuri de miere maximum 80 mg/kg

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...