Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor

Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților și de aprobare a activității de export, precum și definirea unităților supuse controlului sanitar veterinar din 09.04.2003

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 mai 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 4 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sancționarea contravențională și anularea autorizației sanitare veterinare de funcționare a unității.

Director,
. . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentantul legal al unității,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9 la norma sanitară veterinară

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
Direcția sanitară veterinară
................................................

ORDONANȚĂ
privind anularea autorizației de funcționare a unității
Nr. ......... din ......................

Directorul Direcției sanitare veterinare ..................., având în vedere prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, completată cu modificările ulterioare și Procesul-verbal înregistrat la direcția sanitară veterinară sub nr. ....., din data de ............, întocmit de .......... medic veterinar de stat la Circumscripția sanitară veterinară ................, precum și verificarea efectuată de către ................., șef serviciu ............., la unitatea .............. din ........., proprietar ..........................,

Dispune:

anularea autorizației sanitare veterinare de funcționare, începând cu data de ........., pentru activitatea pentru care a fost autorizată unitatea ........ din .........., proprietar ............................. .

Acordarea autorizației sanitare veterinare de funcționare și reluarea activității se efectuează la solicitarea proprietarului, după remedierea deficiențelor și asigurarea condițiilor sanitare veterinare, conform prevederilor legale.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, conform normelor legale în vigoare.

Director,
. . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentantul legal al unității,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 10 la norma sanitară veterinară

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

AUTORIZAȚIE SANITARĂ VETERINARĂ DE FUNCȚIONARE
Nr. .......... din ....................

Directorul general al Agenției Naționale Sanitare Veterinare, având în vedere cererea și documentația pentru emiterea autorizației sanitare veterinare de funcționare, înregistrate sub nr. . . . . ., din data de . . . . . . . . ., la Agenția Națională Sanitară Veterinară, ale Institutului/Laboratorului . . . . . . . . . . . . pentru obiectivul . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu activitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . . . ., sectorul . . . . . . , județul . . . . . . . . . . .,
în baza Referatului tehnic întocmit de comisia tehnică de evaluare, înregistrat sub nr. . . . . ., din data de . . . . . . . . . . , la . . . . . . . . . . . . ,
în temeiul prevederilor Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Dispune:
AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ DE FUNCȚIONARE pentru obiectivul:
Institutul/Laboratorul . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , sectorul . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . , aparținând . . . . . . . . . . . . . . ., pentru următoarele activități: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități atrage, după caz, ridicarea temporară sau definitivă a autorizației sanitare veterinare de funcționare, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.
Director general,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

ANEXA Nr. 11 la norma sanitară veterinară

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
Direcția sanitară veterinară
.............................................

AUTORIZAȚIE SANITARĂ VETERINARĂ DE FUNCȚIONARE
Nr. ......... din ................

Directorul Direcției sanitare veterinare . . . . . . . . . . . . ., având în vedere cererea și documentația înregistrată la nr. . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . . . . . ., din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localitatea, strada, nr., sectorul/județul),
în baza Referatului tehnic întocmit de dr. . . . . . . . . ., cu nr. . . . . . . . . , de la Circumscripția sanitară veterinară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
în temeiul prevederilor Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor și măsurilor sanitare veterinare în vigoare:
Dispune:
AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ DE FUNCȚIONARE pentru obiectivul:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . , strada . . . . . . . nr. . . . . ., sectorul . . . . , codul . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . ,
pentru următoarele activități:
Cod denumire:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități atrage, după caz, ridicarea temporară sau definitivă a autorizației sanitare veterinare de funcționare, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.
Director,
L.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 12 la norma sanitară veterinară

(față)
MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
Direcția sanitară veterinară
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTORIZAȚIE SANITARĂ VETERINARĂ
pentru mijloacele de transport animale, produse de origine animală și furaje
Nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . .
Mijlocul de transport . . . . . . . . seria . . . . . . . . ., capacitatea . . . . . . . . . . , nr. de înmatriculare . . . . . . . . . . , proprietatea . . . . . . . . . . . . . . , adresa . . . . . . . . . . . . . .
I. Specializat pentru transport: II. Condiții de temperatură: III. Condiții de transport:
1. animale 1. fără regim termic 1. liber
2. produse de origine animală 2. T° de refrigerare 2. legat
3. furaje 3. T° de congelare 3. agățat
4. produse biologice 4. alt regim termic 4. vrac
5. produse necomestibile 5. preambalat
6. produse farmaceutice de uz veterinar
Capacitatea de transport:
În cazul transporturilor de animale se vor respecta reglementările în vigoare referitoare la protecția și bunăstarea animalelor în timpul transportului și înainte de sacrificare, iar la transportul de produse de origine animală se vor avea în vedere condițiile sanitare veterinare specifice.
Nerespectarea condițiilor sanitare veterinare atrage, după caz, anularea autorizației și sancționarea în conformitate cu prevederile legale.
Mijlocul de transport se autorizează pentru . . . . . . . . . . . . . . *).
Director,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_____________
*) Se va preciza activitatea pentru care a fost autorizat mijlocul de transport.

(verso) - Se va preciza viza anuală.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...