Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Norma generală privind exercitarea activității de audit public intern din 15.01.2003

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 27 februarie 2003 până la 09 ianuarie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ABREVIERI

UCAAPI: Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern
CAPI: Comitetul pentru Audit Public Intern

DGFP: Direcția Generală a Finanțelor Publice
CLC: Chestionarul de luare la cunoștință
CCI: Chestionarul de control intern
CLV: Chestionarul - lista de verificare
FIAP: Fișa de identificare și analiza problemelor
IT: Tehnologia informației

PARTEA I APLICAREA NORMELOR GENERALE DE AUDIT PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA

A. DISPOZIȚII GENERALE

1. Definiția auditului public intern

Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile entității publice. Ajută entitatea publică să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.

2. Tipuri de audit

Legea privind auditul public intern definește următoarele tipuri de audit:

a) Auditul de sistem - reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere și control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcționează economic, eficace și eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectarea acestora;

b) Auditul performanței - examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și sarcinilor entității publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

c) Auditul de regularitate - reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice, care le sunt aplicabile.

B. STRUCTURILE DE AUDIT PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...