Ministerul Sănătății - MS

Norma metodologică privind realizarea activității de screening în cancerul de prostată din 13.08.2003

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Populația țintă: Vor fi introduși în programul de screening persoane de sex masculin cu vârste cuprinse între 50 și 70 de ani. Conform recomandărilor American Cancer Society este util screening-ul pacienților cu speranță de viață de peste 10 ani. Având în vedere speranța medie de viață în România pentru persoanele de sex masculin, considerăm că vârsta maximă de 65 de ani este corectă în condițiile actuale.

Se vor urmări în special asigurații care prezintă în antecedentele heredocolaterale:

- cel puțin o rudă de gradul I diagnosticată cu cancer al prostatei înainte de 55 de ani;

- mai mult de 3 membri de familie cu cancer al prostatei.

Etapa I: Direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București și comisiile teritoriale de urologie și oncologie vor selecta 5-10 medici de familie (în funcție de numărul de determinări antigenice acoperite financiar) care vor fi instruiți în vederea aplicării Programului național de screening pentru cancerul de prostată.

Etapa a II-a: Medicul de familie va informa pacienții asupra eficacității și beneficiilor, dar și asupra posibilelor erori sau aspecte neplăcute legate de introducerea în programul de screening:

impactul psihologic asupra pacientului;
complicațiile legate de metodele de screening, dar mai ales de puncția biopsie;
posibilitatea de a detecta un cancer de prostată fără semnificație clinică, care să conducă la aplicarea unui tratament supraoptimal.

După o informare corectă și completă medicul de familie va obține acordul scris al pacientului pentru introducerea în programul de screening.

Medicul de familie, în cadrul examenului clinic anual al pacienților înscriși pe lista sa, completează împreună cu pacientul chestionarul standard pentru determinarea Scorului Internațional al Simptomelor Prostatice (I-PSS) și, indiferent de valoarea acestuia, îndrumă pacienții de sex masculin cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani către medicul specialist urolog pentru examinarea prostatei prin tușeu rectal. Acesta, la rândul său, solicită laboratorului acreditat dozarea antigenului prostatic specific (PSA).

Etapa a III-a: Medicul specialist urolog, având la dispoziție datele furnizate de tușeul rectal și valoarea determinată a PSA seric, decide atitudinea de urmat, conform algoritmului prezentat mai jos.

PSA seric total mai mic de 4 ng/ml sau 3 ng/ml acolo unde factorii etiologici justifică - repetare tușeu rectal și dozare PSA seric total la 12 luni;
PSA seric total mai mare de 10 ng/ml - se efectuează puncție biopsie prostatică:

- puncție pozitivă: se trece la etapa următoare

- puncție negativă: se repetă puncția la o lună;

PSA seric total cu valori cuprinse între 4-10 ng/ml (sau 3-10 ng/ml acolo unde factorii etiologici justifică) - se determină procentul PSA liber:

- suspiciune de cancer - se efectuează puncție biopsie prostatică:

* puncție pozitivă: se trece la etapa următoare

* puncție negativă: se repetă dozarea PSA seric total și liber la 6 luni.

- suspiciune de patologie benignă: se repetă dozarea PSA seric total și liber la 6 luni

Etapa a IV-a: Medicul specialist urolog comunică medicului de familie prin scrisoare medicală următoarele date:

- rezultatul tușeului rectal;

- valoarea PSA seric;

- rezultatul examenului anatomo-patologic (dacă s-a practicat puncția biopsie);

- programul de monitorizare a pacientului.

Etapa a V-a: Medicul specialist urolog transmite cabinetului oncologic județean o fișă care cuprinde datele personale ale pacientului și rezultatele explorărilor efectuate în vederea întocmirii unei catagrafii naționale.

Cazurile de cancer al prostatei, confirmate anatomopatologic, vor fi raportate cabinetului oncologic județean prin Fișa ONC 1.

Etapa a VI-a: Rezultatele transmise cabinetului oncologic județean vor fi raportate, prin intermediul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, către Ministerul Sănătății (Centrul de Statistică Sanitară și Documentare Medicală).

Puncția biopsie prostatică va fi efectuată transrectal sub ghidaj ecografic. Vor fi practicate cu pacientul în ambulatoriu și se va folosi analgo-sedarea sau nici o formă de anestezie.

Etapa a VII-a: Coordonarea activității, în concordanță cu normele prevăzute, va fi realizată de către institutele oncologice în colaborare cu comisiile teritoriale de specialiști pentru cancer din centrele universitare tradiționale, sub îndrumarea direcției coordonatoare din cadrul Ministerului Sănătății, în colaborare cu comisia de specialitate a Ministerului Sănătății.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...