Sindicatele | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dialogul social -
CAPITOLUL II
Sindicatele

Art. 217. - Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării și promovării drepturilor colective și individuale, precum și a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor lor. Jurisprudență

(2) Condițiile și procedura de dobândire a personalității juridice de către organizațiile sindicale se reglementează prin lege specială.

(3) Organizațiile sindicale au dreptul de a-și reglementa prin statutele proprii modul de organizare, asociere și gestiune, cu condiția ca statutele să fie adoptate printr-o procedură democratică, în condițiile legii.

Art. 218. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Sindicatele participă prin reprezentanții proprii, în condițiile legii, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la tratative sau acorduri cu autoritățile publice și cu patronatele, precum și în structurile specifice dialogului social.

Art. 219. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condițiile legii, în federații, confederații sau uniuni teritoriale.

Art. 220. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Exercițiul dreptului sindical al salariaților este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor și libertăților garantate prin Constituție și în conformitate cu dispozițiile prezentului cod și ale legilor speciale. Reviste (1)

Art. 221. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Este interzisă orice intervenție a autorităților publice de natură a limita drepturile sindicale sau a le împiedica exercitarea lor legală.

(2) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerință al patronilor sau al organizațiilor patronale, fie direct, fie prin reprezentanții sau membrii lor, în constituirea organizațiilor sindicale sau în exercitarea drepturilor lor. Reviste (1)

Art. 222. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (6), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

La cererea membrilor lor, sindicatele pot să îi reprezinte pe aceștia în cadrul conflictelor de drepturi.

Art. 223. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Reprezentanților aleși în organele de conducere ale sindicatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor. Jurisprudență

(2) Pe toată durata exercitării mandatului, precum și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentanții aleși în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediați pentru motive care nu țin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariații din unitate. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Alte măsuri de protecție a celor aleși în organele de conducere ale sindicatelor sunt prevăzute în legi speciale și în contractul colectiv de muncă aplicabil. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Evoluția temeiului legal și definiția legală 
    Articolul 217 Codul muncii definește încă din primul său alineat conceptul de „sindicat”, stabilind în cuprinsul definiției caracteristicele sindicatului ca persoană juridică, precum și scopul principal pentru care o astfel de persoană juridică se constituie. 
    După anul 1989, au intervenit două reglementări succesive care au creat cadrul legal de funcționare a sindicatelor, respectiv Legea nr. 54/1991 și, actualmente în vigoare, Legea nr. 54/2003 (M.Of. nr. 73 din 5 februarie 2003). Remarcabil este faptul că, din punct de vedere al legii, sindicatele s-au organizat mult mai repede decât patronatul, astfel de la început creându-se sub acest aspect un dezechilibru între partenerii sociali negociatori ai contractului colectiv de muncă. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Sindicatele se constituie în baza dreptului de asociere garantat de art. 40 alin. (1) din Constituție, conform căruia: „Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere”. Dezvoltând textul constituțional și în baza lui, sindicatele au reglementarea legală în art. 217-223 Codul muncii (Legea nr. 53/2003) și în Legea sindicatelor nr. 54/2003.Potrivit art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, prevederile acesteia nu sunt aplicabile sindicatelor. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Evoluția temeiului legal și definiția legală 
    Articolul 217 Codul muncii definește încă din primul său alineat conceptul de „sindicat”, stabilind în cuprinsul definiției caracteristicele sindicatului ca persoană juridică, precum și scopul principal pentru care o astfel de persoană juridică se constituie. 
    După anul 1989, au intervenit două reglementări succesive care au creat cadrul legal de funcționare a sindicatelor, respectiv Legea nr. 54/1991 și, actualmente în vigoare, Legea nr. 54/2003 (M.Of. nr. 73 din 5 februarie 2003). Remarcabil este faptul că, din punct de vedere al legii, sindicatele s-au organizat mult mai repede decât patronatul, astfel de la început creându-se sub acest aspect un dezechilibru între partenerii sociali negociatori ai contractului colectiv de muncă. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Evoluția temeiului legal și definiția legală 
    Articolul 217 Codul muncii definește încă din primul său alineat conceptul de „sindicat”, stabilind în cuprinsul definiției caracteristicele sindicatului ca persoană juridică, precum și scopul principal pentru care o astfel de persoană juridică se constituie. 
    După anul 1989, au intervenit două reglementări succesive care au creat cadrul legal de funcționare a sindicatelor, respectiv Legea nr. 54/1991 și, actualmente în vigoare, Legea nr. 54/2003 (M.Of. nr. 73 din 5 februarie 2003). Remarcabil este faptul că, din punct de vedere al legii, sindicatele s-au organizat mult mai repede decât patronatul, astfel de la început creându-se sub acest aspect un dezechilibru între partenerii sociali negociatori ai contractului colectiv de muncă. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Evoluția temeiului legal și definiția legală 
    Articolul 217 Codul muncii definește încă din primul său alineat conceptul de „sindicat”, stabilind în cuprinsul definiției caracteristicele sindicatului ca persoană juridică, precum și scopul principal pentru care o astfel de persoană juridică se constituie. 
    După anul 1989, au intervenit două reglementări succesive care au creat cadrul legal de funcționare a sindicatelor, respectiv Legea nr. 54/1991 și, actualmente în vigoare, Legea nr. 54/2003 (M.Of. nr. 73 din 5 februarie 2003). Remarcabil este faptul că, din punct de vedere al legii, sindicatele s-au organizat mult mai repede decât patronatul, astfel de la început creându-se sub acest aspect un dezechilibru între partenerii sociali negociatori ai contractului colectiv de muncă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Reviste:
Concediere colectivă. Inutilitatea aplicării criteriilor de prioritate la concediere în cazul desființării integrale a unui departament sau unei structuri distincte din cadrul unității. Admisibilitatea concedierii unui salariat ce exercită o funcție eligibilă într-un organism sindical pentru motive care nu țin de persoana sa și nu vizează îndeplinirea mandatului primit de la salariații pe care-i reprezintă
Concediere colectivă. Angajator aflat în procedura insolvenței. Concedierea unui salariat, membru în organul de conducere a sindicatului
Critica hotărârii CEDO privind dreptul preoților de a se sindicaliza
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Aspecte privind reprezentarea salariaților membri de sindicat
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Concediere pentru motivele prevăzute de art. 61 lit. c)
Desfacere contract de muncă. Lider sindical. Angajator aflat în procedura insolvenței
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...