Salariul minim garantat | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea -
CAPITOLUL II
Salariul minim garantat Modificări (1)

Art. 159. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Librăria Indaco (3)

(1) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabilește prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor și a patronatelor. În cazul în care programul normal de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de bază minim brut orar se calculează prin raportarea salariului de bază minim brut pe țară la numărul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Angajatorul nu poate negocia și stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe țară. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară. Aceste dispoziții se aplică și în cazul în care salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să își desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia, cu excepția grevei. Jurisprudență

(4) Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este adus la cunoștință salariaților prin grija angajatorului.

Art. 160. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Pentru salariații cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilități, suma în bani cuvenită pentru munca prestată nu poate fi mai mică decât salariul minim brut pe țară prevăzut de lege.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    În raportul reuniunii experților convocați de Consiliul de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.) s-a stabilit că prin salariul minim se înțelege nivelul de remunerație sub care nu se va putea coborî nici în drept, nici în fapt, indiferent care ar fi modul său de calcul. Este salariul care, în fiecare țară, are forța legii și care este aplicabil sub pedeapsa sancțiunii penale sau a altor sancțiuni specifice. Salariul minim este considerat ca suficient pentru satisfacerea necesităților vitale de alimente, îmbrăcăminte, educație etc. ale salariaților. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    În raportul reuniunii experților convocați de Consiliul de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.) s-a stabilit că prin salariul minim se înțelege nivelul de remunerație sub care nu se va putea coborî nici în drept, nici în fapt, indiferent care ar fi modul său de calcul. Este salariul care, în fiecare țară, are forța legii și care este aplicabil sub pedeapsa sancțiunii penale sau a altor sancțiuni specifice. Salariul minim este considerat ca suficient pentru satisfacerea necesităților vitale de alimente, îmbrăcăminte, educație etc. ale salariaților. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    În raportul reuniunii experților convocați de Consiliul de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.) s-a stabilit că prin salariul minim se înțelege nivelul de remunerație sub care nu se va putea coborî nici în drept, nici în fapt, indiferent care ar fi modul său de calcul. Este salariul care, în fiecare țară, are forța legii și care este aplicabil sub pedeapsa sancțiunii penale sau a altor sancțiuni specifice. Salariul minim este considerat ca suficient pentru satisfacerea necesităților vitale de alimente, îmbrăcăminte, educație etc. ale salariaților. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    În raportul reuniunii experților convocați de Consiliul de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.) s-a stabilit că prin salariul minim se înțelege nivelul de remunerație sub care nu se va putea coborî nici în drept, nici în fapt, indiferent care ar fi modul său de calcul. Este salariul care, în fiecare țară, are forța legii și care este aplicabil sub pedeapsa sancțiunii penale sau a altor sancțiuni specifice. Salariul minim este considerat ca suficient pentru satisfacerea necesităților vitale de alimente, îmbrăcăminte, educație etc. ale salariaților. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Din această reglementare rezultă că indiferent de alte facilități pe care le poate acorda angajatorul salariaților săi, acestea nu pot afecta nivelul și cuantumul salariului minim brut pe țară. 
    Totodată, ținând seama de principiul negocierii în relațiile de muncă, de faptul că prevederile legii sunt praguri minimale care trebuie respectate de partenerii sociali și că un salariu minim mai ridicat este în interesul salariaților, trebuie acceptată ideea că prin contractele colective de muncă se pot stabili salarii minime brute mai ridicate decât cele precizate de hotărârea Guvernului, acestea fiind valabile numai pentru părțile la care se referă aceste contracte. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Reviste:
Concediere ilegală. Despăgubiri. Inaplicabilitatea O.U.G. nr. 71/2009
Codul muncii - Art. 159. - Salariul. Noțiune și acordare (comentariu)
Momentul nașterii creanței (II)
Suspendare contract de muncă. Cerere pe calea ordonanței președințiale împotriva suspendării raporturilor de muncă
Contractul individual de muncă nu este un contract intuitu personae (II)
Scurte considerații privind reglementarea actuală a activității de control realizată de inspectoratele teritoriale de muncă
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...