Reprezentanții salariaților | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dialogul social -
CAPITOLUL III
Reprezentanții salariaților

Art. 224. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) La angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 20 de salariați și dacă nici unul nu este membru de sindicat, interesele acestora pot fi promovate și apărate de reprezentanții lor, aleși și mandatați special în acest scop. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(2) Reprezentanții salariaților sunt aleși în cadrul adunării generale a salariaților, cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților.

(3) Reprezentanții salariaților nu pot să desfășoare activități ce sunt recunoscute prin lege exclusiv sindicatelor.

Art. 225. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Pot fi aleși ca reprezentanți ai salariaților salariații care au împlinit vârsta de 21 de ani și care au lucrat la angajator cel puțin un an fără întrerupere. Modificări (1)

(2) Condiția vechimii prevăzute la alin. (1) nu este necesară în cazul alegerii reprezentanților salariaților la angajatorii nou-înființați. Doctrină (1)

(3) Numărul de reprezentanți aleși ai salariaților se stabilește de comun acord cu angajatorul, în raport cu numărul de salariați ai acestuia.

(4) Durata mandatului reprezentanților salariaților nu poate fi mai mare de 2 ani.

Art. 226. - Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Reprezentanții salariaților au următoarele atribuții principale:

a) să urmărească respectarea drepturilor salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare, cu contractul colectiv de muncă aplicabil, cu contractele individuale de muncă și cu regulamentul intern;

b) să participe la elaborarea regulamentului intern;

c) să promoveze interesele salariaților referitoare la salariu, condiții de muncă, timp de muncă și timp de odihnă, stabilitate în muncă, precum și orice alte interese profesionale, economice și sociale legate de relațiile de muncă; Doctrină (1)

d) să sesizeze inspectoratul de muncă cu privire la nerespectarea dispozițiilor legale și ale contractului colectiv de muncă aplicabil.

Art. 227. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Atribuțiile reprezentanților salariaților, modul de îndeplinire a acestora, precum și durata și limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaților, în condițiile legii.

Art. 228. - Modificări (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Timpul alocat reprezentanților salariaților în vederea îndeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20 de ore pe lună și se consideră timp efectiv lucrat, fiind salarizat corespunzător.

Art. 229. - Modificări (1), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Pe toată durata exercitării mandatului reprezentanții salariaților nu pot fi concediați pentru motive care nu țin de persoana salariatului, pentru necorespundere profesională sau pentru motive ce țin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariați. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Conceptul de reprezentanți ai salariaților 
    Capitolul III din cuprinsul titlului referitor la dialogul social dezvoltă în cadrul Codului muncii din România o instituție aproape nouă, respectiv cea a reprezentanților salariaților. Referiri în legătură cu această instituție se regăsesc în cuprinsul Legii contractelor colective de muncă, unde la art. 20 legiuitorul reglementează reprezentanții salariaților la negociere, pentru situația în care la nivelul unității nu există organizat un sindicat sau, chiar dacă există, acesta nu este reprezentativ. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Conceptul de reprezentanți ai salariaților 
    Capitolul III din cuprinsul titlului referitor la dialogul social dezvoltă în cadrul Codului muncii din România o instituție aproape nouă, respectiv cea a reprezentanților salariaților. Referiri în legătură cu această instituție se regăsesc în cuprinsul Legii contractelor colective de muncă, unde la art. 20 legiuitorul reglementează reprezentanții salariaților la negociere, pentru situația în care la nivelul unității nu există organizat un sindicat sau, chiar dacă există, acesta nu este reprezentativ. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Conceptul de reprezentanți ai salariaților 
    Capitolul III din cuprinsul titlului referitor la dialogul social dezvoltă în cadrul Codului muncii din România o instituție aproape nouă, respectiv cea a reprezentanților salariaților. Referiri în legătură cu această instituție se regăsesc în cuprinsul Legii contractelor colective de muncă, unde la art. 20 legiuitorul reglementează reprezentanții salariaților la negociere, pentru situația în care la nivelul unității nu există organizat un sindicat sau, chiar dacă există, acesta nu este reprezentativ. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Conceptul de reprezentanți ai salariaților 
    Capitolul III din cuprinsul titlului referitor la dialogul social dezvoltă în cadrul Codului muncii din România o instituție aproape nouă, respectiv cea a reprezentanților salariaților. Referiri în legătură cu această instituție se regăsesc în cuprinsul Legii contractelor colective de muncă, unde la art. 20 legiuitorul reglementează reprezentanții salariaților la negociere, pentru situația în care la nivelul unității nu există organizat un sindicat sau, chiar dacă există, acesta nu este reprezentativ. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Conceptul de reprezentanți ai salariaților 
    Capitolul III din cuprinsul titlului referitor la dialogul social dezvoltă în cadrul Codului muncii din România o instituție aproape nouă, respectiv cea a reprezentanților salariaților. Referiri în legătură cu această instituție se regăsesc în cuprinsul Legii contractelor colective de muncă, unde la art. 20 legiuitorul reglementează reprezentanții salariaților la negociere, pentru situația în care la nivelul unității nu există organizat un sindicat sau, chiar dacă există, acesta nu este reprezentativ. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reviste:
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Unele aspecte privind nulitatea contractelor colective de muncă încheiate în cadrul unor instituții publice. Jurisprudență comparată
Răspunderea juridică pentru nerespectarea obligațiilor etice (I)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...