Repausul săptămânal | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Timpul de muncă și timpul de odihnă - Repausuri periodice -
SECȚIUNEA a 2-a
Repausul săptămânal

Art. 132. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală a activității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern. Jurisprudență

(3) În situația prevăzută la alin. (2) salariații vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă. Jurisprudență

(4) În situații de excepție zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de activitate continuă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de muncă și cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanților salariaților. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Salariații al căror repaus săptămânal se acordă în condițiile alin. (4) au dreptul la dublul compensațiilor cuvenite potrivit art. 120 alin. (2). Jurisprudență

Art. 133. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalațiilor sau clădirilor unității, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări.

(2) Salariații al căror repaus săptămânal a fost suspendat în condițiile alin. (1) au dreptul la dublul compensațiilor cuvenite potrivit art. 120 alin. (2). Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru prevede că statele membre vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că, pentru fiecare perioadă de 7 zile, fiecare lucrător are dreptul la o perioadă de odihnă neîntreruptă de minimum 24 de ore plus perioada de 11 ore de odihnă zilnică obligatorie. 
    Perioada minimă de odihnă la care se referă primul paragraf va include, în principiu, duminica. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru prevede că statele membre vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că, pentru fiecare perioadă de 7 zile, fiecare lucrător are dreptul la o perioadă de odihnă neîntreruptă de minimum 24 de ore plus perioada de 11 ore de odihnă zilnică obligatorie. 
    Perioada minimă de odihnă la care se referă primul paragraf va include, în principiu, duminica. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru prevede că statele membre vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că, pentru fiecare perioadă de 7 zile, fiecare lucrător are dreptul la o perioadă de odihnă neîntreruptă de minimum 24 de ore plus perioada de 11 ore de odihnă zilnică obligatorie. 
    Perioada minimă de odihnă la care se referă primul paragraf va include, în principiu, duminica. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru prevede că statele membre vor lua măsurile necesare pentru a se asigura că, pentru fiecare perioadă de 7 zile, fiecare lucrător are dreptul la o perioadă de odihnă neîntreruptă de minimum 24 de ore plus perioada de 11 ore de odihnă zilnică obligatorie. 
    Perioada minimă de odihnă la care se referă primul paragraf va include, în principiu, duminica. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Scurte considerații privind orele lucrate de polițiști în zilele de repaus săptămânal sau în cele de sărbătoare legală
Proces-verbal de control I.T.M. Acordarea sporului la salariu pentru munca prestată de salariați sâmbătă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...