Reguli speciale de procedură | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Jurisdicția muncii -
CAPITOLUL III
Reguli speciale de procedură

Art. 285. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

Cauzele prevăzute la art. 281 sunt scutite de taxa judiciară de timbru și de timbrul judiciar.

Art. 286. - Respingeri de neconstituționalitate (36), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgență. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a părților se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată.

Art. 287. - Respingeri de neconstituționalitate (63), Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (5)

Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare.

Art. 288. - Respingeri de neconstituționalitate (36), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgență, instanța fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 289. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

Hotărârile pronunțate în fond sunt definitive și executorii de drept.

Art. 290. - Jurisprudență, Doctrină (3)

Procedura de soluționare a conflictelor de muncă se reglementează prin lege specială.

Art. 291. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Dispozițiile prezentului titlu se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Această prevedere cuprinsă de altfel și în Legea nr. 168/1999 (art. 89) vine să confirme o practică legislativă îndelungată, conform căreia în conflictele de muncă accesul la justiție este facilitat, inclusiv prin scutirea de plată a taxelor de timbru. 
    În esență, este vorba de o dispoziție legală care ilustrează caracterul protectiv al normelor jurisdicției muncii, având rolul de a nu supune la cheltuieli excesive pe angajat într-un litigiu de muncă. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Se are în vedere în acest sens că, deși reclamanta ainvocat existența unui tratament discriminatoriu în sensul O.G. nr. 137/2000, situația discriminatorie reclamată aluat naștere în cadrul unor raporturi de muncă în sens larg, astfel încât litigiul constituie un conflict de drepturi acărui soluționare cade în competența Tribunalelor și care este scutit de plata taxei de timbru, în conformitate cu art. 285 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Această prevedere cuprinsă de altfel și în Legea nr. 168/1999 (art. 89) vine să confirme o practică legislativă îndelungată, conform căreia în conflictele de muncă accesul la justiție este facilitat, inclusiv prin scutirea de plată a taxelor de timbru. 
    În esență, este vorba de o dispoziție legală care ilustrează caracterul protectiv al normelor jurisdicției muncii, având rolul de a nu supune la cheltuieli excesive pe angajat într-un litigiu de muncă. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Se are în vedere în acest sens că, deși reclamanta ainvocat existența unui tratament discriminatoriu în sensul O.G. nr. 137/2000, situația discriminatorie reclamată aluat naștere în cadrul unor raporturi de muncă în sens larg, astfel încât litigiul constituie un conflict de drepturi acărui soluționare cade în competența Tribunalelor și care este scutit de plata taxei de timbru, în conformitate cu art. 285 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Această prevedere cuprinsă de altfel și în Legea nr. 168/1999 (art. 89) vine să confirme o practică legislativă îndelungată, conform căreia în conflictele de muncă accesul la justiție este facilitat, inclusiv prin scutirea de plată a taxelor de timbru. 
    În esență, este vorba de o dispoziție legală care ilustrează caracterul protectiv al normelor jurisdicției muncii, având rolul de a nu supune la cheltuieli excesive pe angajat într-un litigiu de muncă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Completare mențiuni carnet de muncă
Muncă prestată în grupa I-a de muncă. Obligarea angajatorului la eliberarea adeverinței corespunzătoare
Suspendare contract de muncă. Cerere pe calea ordonanței președințiale împotriva suspendării raporturilor de muncă
Consultant imobiliar. Clauză penală. Clauză de confidențialitate
Daunele morale în practica Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (I) Dispoziții generale
Aspecte probatorii în sarcina angajatorilor
Modificări esențiale în legislația muncii (Seminar)
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Munca suplimentară. Condiția inițiativei angajatorului pentru prestarea orelor suplimentare de către salariat // Overtime work. The condition of the employer‘s initiative of demanding overtime work by the employee
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...