Răspunderea contravențională | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Răspunderea juridică -
CAPITOLUL IV
Răspunderea contravențională

Art. 276. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte: Jurisprudență

a) nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară, cu amendă de la 3.000.000 lei la 20.000.000 lei; Modificări (1), Jurisprudență

b) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 34 alin. (5), cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei; Modificări (1), Jurisprudență

c) împiedicarea sau obligarea, prin amenințări ori prin violențe, a unui salariat sau a unui grup de salariați să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei, cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) primirea la muncă a unei persoane pentru care nu a fost întocmit contract individual de muncă ori stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispozițiilor legale, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei; Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

e) încadrarea în muncă a minorilor cu nerespectarea condițiilor legale de vârstă sau folosirea acestora pentru prestarea unor activități cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; Modificări (4), Respingeri de neconstituționalitate (12), Jurisprudență, Reviste (8)

f) încălcarea de către angajator a prevederilor art. 134 și 137, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; Modificări (1), Jurisprudență

g) încălcarea obligației prevăzute la art. 135, cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei. Modificări (1)

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă. Jurisprudență

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică dispozițiile legislației în vigoare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Răspunderea contravențională este doar de natură contractuală. 
    Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, să-l despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu. Condițiile ce trebuie îndeplinite sunt aceleași ca și în cazul angajatului. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Răspunderea contravențională este doar de natură contractuală. 
    Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, să-l despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu. Condițiile ce trebuie îndeplinite sunt aceleași ca și în cazul angajatului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Accident de muncă. Despăgubiri de deces. Salariat fără forme legale
Întrebări și răspunsuri - dreptul muncii
Slaba pregătire profesională a judecătorilor în dreptul social (dreptul muncii și dreptul securității sociale)
Cât de eficiente sunt mijloacele punitive în lupta împotriva muncii nedeclarate?
Jurisprudență referitoare la aplicarea avertismentului pentru contravențiile în care legea specială nu prevede această sancțiune
Contract individual de muncă. Constatare raport de muncă. Obligarea angajatorului la încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
Proces verbal încheiat de ITM. Contravenție. Competența soluționării contestației
Plângere împotriva procesului-verbal de contravenție prevăzută de art. 16 alin. (1) din Codul muncii. Înțelesul sintagmei "locul săvârșirii contravenției". Instanța competentă
Contract individual de muncă. Constatare raport de muncă. Obligarea angajatorului la încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...