Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Salarizarea -
CAPITOLUL V
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului
întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia

Art. 169. - Referințe în jurisprudență (23), Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariații beneficiază de protecția drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia către un alt angajator, potrivit legii. Referințe în jurisprudență (8)

(2) Drepturile și obligațiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

(3) Transferul întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuală sau colectivă a salariaților de către cedent ori de către cesionar. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

Art. 170. - Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Cedentul și cesionarul au obligația de a informa și de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților cu privire la implicațiile juridice, economice și sociale asupra salariaților, decurgând din transferul dreptului de proprietate.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    În această materie, normele de drept intern al muncii sunt puse de acord cu Directiva 2001/23/CE referitoare la apropierea legislației statelor membre cu privire la menținerea drepturilor salariaților în caz de transfer al întreprinderii, al unității sau al unor părți ale întreprinderii ori unității. 
    Directiva Consiliului Europei menționează că normele în această materie se aplică tuturor contractelor individuale de muncă, indiferent dacă sunt încheiate pe durată nedeterminată sau determinată, cu timp parțial sau integral de lucru. Așadar, noul proprietar preia contractele individuale de muncă în condițiile în care ele au fost negociate și încheiate cu salariații de către cedent. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    În această materie, normele de drept intern al muncii sunt puse de acord cu Directiva 2001/23/CE referitoare la apropierea legislației statelor membre cu privire la menținerea drepturilor salariaților în caz de transfer al întreprinderii, al unității sau al unor părți ale întreprinderii ori unității. 
    Directiva Consiliului Europei menționează că normele în această materie se aplică tuturor contractelor individuale de muncă, indiferent dacă sunt încheiate pe durată nedeterminată sau determinată, cu timp parțial sau integral de lucru. Așadar, noul proprietar preia contractele individuale de muncă în condițiile în care ele au fost negociate și încheiate cu salariații de către cedent. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Reviste:
Reținere din salariu. Decizie debit în lipsa acordului salariatului sau a unei hotărâri judecătorești definitive care să constate că datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă
Transferul întreprinderii. Lipsa contractului de cesiune sau fuziune
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Valabilitatea și efectele angajamentului de plată asumat de gestionar pentru repararea prejudiciului provocat angajatorului. Practică judiciară neunitară // The validity and effects of the payment commitment assumed by the manager for the repair of the damage caused to the employer. Nonunitary judicial practice
Reorganizarea întreprinderilor - Transferul de întreprindere, concedieri colective, desființări de post -
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...