Munca suplimentară | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Timpul de muncă și timpul de odihnă - Timpul de muncă -
SECȚIUNEA a 2-a
Munca suplimentară

Art. 117. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 109, este considerată muncă suplimentară. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident. Reviste (3), Doctrină (1)

Art. 118. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) La solicitarea angajatorului salariații pot efectua muncă suplimentară cu respectarea prevederilor art. 111. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit prevederilor alin. (1) este interzisă. Jurisprudență

Art. 119. - Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru. Jurisprudență

Art. 120. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 119 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Sporul pentru munca suplimentară, acordat în condițiile prevăzute la alin. (1), se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. Jurisprudență, Reviste (3)

Art. 121. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși nu există o definiție a muncii suplimentare în cuprinsul Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, legiuitorul a considerat ca utilă pentru claritatea textului o astfel de definiție, mai ales din cauza faptului că, în ceea ce privește timpul de lucru și stabilirea duratei acestuia, sunt folosite două noțiuni: „durată normală a timpului de muncă” și „durată maximă a timpului de muncă”. În acest sens, munca suplimentară este definită ca munca prestată peste durata normală a timpului de muncă săptămânal de 40 de ore, dar fără depășirea duratei maxime săptămânale de 48 de ore. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 117 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși nu există o definiție a muncii suplimentare în cuprinsul Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, legiuitorul a considerat ca utilă pentru claritatea textului o astfel de definiție, mai ales din cauza faptului că, în ceea ce privește timpul de lucru și stabilirea duratei acestuia, sunt folosite două noțiuni: „durată normală a timpului de muncă” și „durată maximă a timpului de muncă”. În acest sens, munca suplimentară este definită ca munca prestată peste durata normală a timpului de muncă săptămânal de 40 de ore, dar fără depășirea duratei maxime săptămânale de 48 de ore. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 117 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși nu există o definiție a muncii suplimentare în cuprinsul Directivei 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, legiuitorul a considerat ca utilă pentru claritatea textului o astfel de definiție, mai ales din cauza faptului că, în ceea ce privește timpul de lucru și stabilirea duratei acestuia, sunt folosite două noțiuni: „durată normală a timpului de muncă” și „durată maximă a timpului de muncă”. În acest sens, munca suplimentară este definită ca munca prestată peste durata normală a timpului de muncă săptămânal de 40 de ore, dar fără depășirea duratei maxime săptămânale de 48 de ore. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Inexistența unei solicitări scrise a angajatorului pentru efectuarea muncii suplimentare. Posibilitatea remunerării muncii suplimentare impusă de un volum mare de activitate
Ore suplimentare. Solicitarea expresă a angajatorului. Compensare ore suplimentare. Solicitare expresă a salariatului
Competența materială. Plata spor de vechime. Condițiile de plată a orelor suplimentare și compensarea concediului de odihnă
Interdicții temporare de concediere. Incapacitatea temporară de muncă a salariatului. Prestarea muncii suplimentare
Accident de muncă. Calificare. Despăgubiri. Prejudiciu material. Prejudiciu moral. Plată muncă suplimentară
Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură. Politica socială. Protecția securității și a sănătății lucrătorilor. Directiva 2003/88/CE. Organizarea timpului de lucru. Noțiunea «timp de lucru». Noțiunea «timp de lucru maxim săptămânal». Pădurar care, potrivit contractului său de muncă și contractului colectiv aplicabil, are un program de lucru flexibil de opt ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână. Reglementare națională potrivit căreia pădurarul poartă răspunderea pentru orice prejudiciu produs în cadrul cantonului silvic aflat în gestiunea sa. Calificare. Efect al orelor suplimentare asupra remunerației și a indemnizațiilor persoanei în cauză
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Clauze specifice în contractul individual de muncă
Răspunderea disciplinară a polițiștilor
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...