Munca la domiciliu | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contractul individual de muncă -
CAPITOLUL IX
Munca la domiciliu Reviste (1)

Art. 105. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Sunt considerați salariați cu munca la domiciliu acei salariați care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuțiile specifice funcției pe care o dețin.

(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariații cu munca la domiciliu își stabilesc singuri programul de lucru.

(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă.

Art. 106. - Doctrină (3)

Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă și conține, în afara elementelor prevăzute la art. 17 alin. (2), următoarele: Reviste (2)

a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;

b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său și modalitatea concretă de realizare a controlului;

c) obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime și materialelor pe care le utilizează în activitate, precum și al produselor finite pe care le realizează.

Art. 107. - Doctrină (1)

(1) Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege și prin contractele colective de muncă aplicabile salariaților al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Reviste (3)

(2) Prin contractele colective de muncă se pot stabili și alte condiții specifice privind munca la domiciliu. Modificări (1), Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Conceptul de salariat cu muncă la domiciliu 
    Articolul 105 alin. (1) Codul muncii definește noțiunea de salariat cu munca la domiciliu, în sensul acelui salariat care îndeplinește atribuțiile specifice funcției pe care a fost angajat, locul său de muncă fiind propriul domiciliu. De altfel, elementul specific ce definește munca la domiciliu este reprezentat de locul muncii, acesta nefiind la sediul angajatorului, nepresupunând nici caracter mobil, ci fiind la însuși domiciliul acelui salariat. Legiuitorul face referire la domiciliul salariatului și nu la un alt loc unde s-ar putea afla salariatul, pentru că orice alt loc de muncă decât domiciliul propriu ar înlătura specificul acestei forme de contract de muncă. Considerăm totuși că, deși legiuitorul nu distinge, se poate admite aplicarea dispozițiilor art. 105 și urm. și în cazul în care salariatul prestează munca la reședința sa și nu la domiciliu. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 105 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 105 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Conceptul de salariat cu muncă la domiciliu 
    Articolul 105 alin. (1) Codul muncii definește noțiunea de salariat cu munca la domiciliu, în sensul acelui salariat care îndeplinește atribuțiile specifice funcției pe care a fost angajat, locul său de muncă fiind propriul domiciliu. De altfel, elementul specific ce definește munca la domiciliu este reprezentat de locul muncii, acesta nefiind la sediul angajatorului, nepresupunând nici caracter mobil, ci fiind la însuși domiciliul acelui salariat. Legiuitorul face referire la domiciliul salariatului și nu la un alt loc unde s-ar putea afla salariatul, pentru că orice alt loc de muncă decât domiciliul propriu ar înlătura specificul acestei forme de contract de muncă. Considerăm totuși că, deși legiuitorul nu distinge, se poate admite aplicarea dispozițiilor art. 105 și urm. și în cazul în care salariatul prestează munca la reședința sa și nu la domiciliu. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 105 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Timpul de muncă
Repausuri periodice
Concediile
Dispoziții generale
Salariul minim garantat
Plata salariului
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Reviste:
Transformarea contractului de muncă pe fracțiune de normă într-un contract de muncă cu normă întreagă fără acordul lucrătorului
Necesitatea unor reglementări corespunzătoare a formelor de muncă atipică în România
21. Concedierea salariatului pentru inaptitudine psihologică. Contract individual de muncă la domiciliu
Cât de eficiente sunt mijloacele punitive în lupta împotriva muncii nedeclarate?
Probele în dreptul muncii din perspectiva Noului Cod de procedură civilă. (II) Mijloacele de probă
Despre neconstituționalitatea prevederilor Codului Muncii referitoare la încetarea CIM pentru beneficiarii pensiei de invaliditate grad III
Dreptul - expresie a unității de neam și de credință. Procesul civil și executarea silită românescă, parte integrantă a valorificării identității culturale naționale în procesele globale (II)
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
;
se încarcă...