Munca de noapte | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Timpul de muncă și timpul de odihnă - Timpul de muncă -
SECȚIUNEA a 3-a
Munca de noapte

Art. 122. - Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Durata normală a muncii de noapte nu va depăși 8 ore într-o perioadă de 24 de ore. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă. Reviste (1)

Art. 123. - Modificări (2), Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Salariații care efectuează cel puțin 3 ore de muncă de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră față de durata normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată.

Art. 124. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariații care urmează să desfășoare cel puțin 3 ore de muncă de noapte sunt supuși unui examen medical gratuit înainte de începerea activității și după aceea, periodic. Modificări (1)

(2) Condițiile de efectuare a examenului medical și periodicitatea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății și familiei.

(3) Salariații care desfășoară muncă de noapte și au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuți la o muncă de zi pentru care sunt apți.

Art. 125. - Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă de noapte. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși Codul muncii definește clar munca de noapte, Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010 menține o definiție diferită care cuprinde posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o oră în minus sau în plus față de aceste limite. Întrucât o definiție nu poate face obiectul unor negocieri, considerăm că se impune revizuirea tuturor contractelor colective de muncă ce conțin astfel de definiții, inclusiv a celui încheiat la nivel național. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși Codul muncii definește clar munca de noapte, Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010 menține o definiție diferită care cuprinde posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o oră în minus sau în plus față de aceste limite. Întrucât o definiție nu poate face obiectul unor negocieri, considerăm că se impune revizuirea tuturor contractelor colective de muncă ce conțin astfel de definiții, inclusiv a celui încheiat la nivel național. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși Codul muncii definește clar munca de noapte, Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010 menține o definiție diferită care cuprinde posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o oră în minus sau în plus față de aceste limite. Întrucât o definiție nu poate face obiectul unor negocieri, considerăm că se impune revizuirea tuturor contractelor colective de muncă ce conțin astfel de definiții, inclusiv a celui încheiat la nivel național. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși Codul muncii definește clar munca de noapte, Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010 menține o definiție diferită care cuprinde posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o oră în minus sau în plus față de aceste limite. Întrucât o definiție nu poate face obiectul unor negocieri, considerăm că se impune revizuirea tuturor contractelor colective de muncă ce conțin astfel de definiții, inclusiv a celui încheiat la nivel național. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Deși Codul muncii definește clar munca de noapte, Contractul colectiv de muncă unic la nivel național pe anii 2007-2010 menține o definiție diferită care cuprinde posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o oră în minus sau în plus față de aceste limite. Întrucât o definiție nu poate face obiectul unor negocieri, considerăm că se impune revizuirea tuturor contractelor colective de muncă ce conțin astfel de definiții, inclusiv a celui încheiat la nivel național. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Lucrători mobili, în accepțiunea H.G. nr. 38/2008 sunt și conducătorii auto pe mașini de transport marfă. În această calitate pot cumul diurna corespunzătoare deplasărilor cu alte drepturi salariale, respectiv sporuri, nefiind considerat detașat
CCR: Timp liber corespunzător acordat pentru munca suplimentară
Propuneri de flexibilizare, în continuare, a reglementărilor din codul muncii referitoare la raporturile de muncă
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Drept comunitar al muncii. Transpunerea în dreptul muncii român
;
se încarcă...