Greva | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Conflictele de muncă -
CAPITOLUL II
Greva

Art. 250. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Salariații au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale.

Art. 251. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Greva reprezintă încetarea voluntară și colectivă a lucrului de către salariați. Reviste (4)

(2) Participarea salariaților la grevă este liberă. Nici un salariat nu poate fi constrâns să participe sau să nu participe la o grevă. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Limitarea sau interzicerea dreptului la grevă poate interveni numai în cazurile și pentru categoriile de salariați prevăzute expres de lege. Reviste (2)

Art. 252. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Participarea la grevă, precum și organizarea acesteia cu respectarea legii nu reprezintă o încălcare a obligațiilor salariaților și nu pot avea drept consecință sancționarea disciplinară a salariaților greviști sau a organizatorilor grevei. Jurisprudență, Reviste (4)

Art. 253. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Modul de exercitare a dreptului de grevă, organizarea, declanșarea și desfășurarea grevei, procedurile prealabile declanșării grevei, suspendarea și încetarea grevei, precum și orice alte aspecte legate de grevă se reglementează prin lege specială. Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Reglementare. Scurt istoric 
    Este un fapt evident și notabil, subliniat de reputați autori, că „efortul și onoarea generațiilor de juriști a constat în a converti relațiile umane și sociale din starea de forță în starea de drept”. 
    Se pune fireasca întrebarea dacă dreptul muncii a ilustrat și ilustrează acest proces, această tendință. Și chiar dacă răspunsul este parțial afirmativ, se poate observa că totuși, în anumite privințe, dreptul muncii este caracterizat de menținerea unor instituții juridice ireductibile la unele soluții amiabile sau juridice, cum este și reglementarea grevei. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Reglementare. Scurt istoric 
    Este un fapt evident și notabil, subliniat de reputați autori, că „efortul și onoarea generațiilor de juriști a constat în a converti relațiile umane și sociale din starea de forță în starea de drept”. 
    Se pune fireasca întrebarea dacă dreptul muncii a ilustrat și ilustrează acest proces, această tendință. Și chiar dacă răspunsul este parțial afirmativ, se poate observa că totuși, în anumite privințe, dreptul muncii este caracterizat de menținerea unor instituții juridice ireductibile la unele soluții amiabile sau juridice, cum este și reglementarea grevei. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Reglementare. Scurt istoric 
    Este un fapt evident și notabil, subliniat de reputați autori, că „efortul și onoarea generațiilor de juriști a constat în a converti relațiile umane și sociale din starea de forță în starea de drept”. 
    Se pune fireasca întrebarea dacă dreptul muncii a ilustrat și ilustrează acest proces, această tendință. Și chiar dacă răspunsul este parțial afirmativ, se poate observa că totuși, în anumite privințe, dreptul muncii este caracterizat de menținerea unor instituții juridice ireductibile la unele soluții amiabile sau juridice, cum este și reglementarea grevei. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Reglementare. Scurt istoric 
    Este un fapt evident și notabil, subliniat de reputați autori, că „efortul și onoarea generațiilor de juriști a constat în a converti relațiile umane și sociale din starea de forță în starea de drept”. 
    Se pune fireasca întrebarea dacă dreptul muncii a ilustrat și ilustrează acest proces, această tendință. Și chiar dacă răspunsul este parțial afirmativ, se poate observa că totuși, în anumite privințe, dreptul muncii este caracterizat de menținerea unor instituții juridice ireductibile la unele soluții amiabile sau juridice, cum este și reglementarea grevei. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    §1. Reglementare. Scurt istoric 
    Este un fapt evident și notabil, subliniat de reputați autori, că „efortul și onoarea generațiilor de juriști a constat în a converti relațiile umane și sociale din starea de forță în starea de drept”. 
    Se pune fireasca întrebarea dacă dreptul muncii a ilustrat și ilustrează acest proces, această tendință. Și chiar dacă răspunsul este parțial afirmativ, se poate observa că totuși, în anumite privințe, dreptul muncii este caracterizat de menținerea unor instituții juridice ireductibile la unele soluții amiabile sau juridice, cum este și reglementarea grevei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Reviste:
Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere disciplinară. Problema prejudiciului moral. Admitere apel
Decizie de sancționare disciplinară. Legalitate. Nulitate absolută
Interdicția concedierii pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical
Sancțiune disciplinară. Emiterea deciziei de sancționare. Excepția tardivității emiterii deciziei de sancționare. Admitere
Studiu de caz - Condiții pentru plata daunelor morale în litigiile de muncă
Nejudecata în apel
Abatere disciplinară. Lipsa rezultatului dăunător nu înlătură caracterul de abatere disciplinară a faptei săvârșite de salariat
Studiu de caz - Sancționarea salariatului cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
STUDIU DE CAZ: Intervine nulitatea deciziei de sancționare disciplinară cu avertisment dacă decizia respectivă nu cuprinde motivele pentru care au fost înlăturate apărările salariatului?
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
se încarcă...