Dreptul la preaviz | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încetarea contractului individual de muncă -
SECȚIUNEA a 6-a
Dreptul la preaviz

Art. 73. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) și d), al art. 65 și 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. d), care se află în perioada de probă. Jurisprudență

Art. 74. - Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Decizia de concediere se comunică salariatului în scris și trebuie să conțină în mod obligatoriu: Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

a) motivele care determină concedierea; Jurisprudență, Reviste (2)

b) durata preavizului; Jurisprudență, Reviste (1)

c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, conform art. 70 alin (2) lit. d); Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant, în condițiile art. 64. Respingeri de neconstituționalitate (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (4)

(2) În situația în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

Art. 75. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Scopul preavizului 
    Scopul acordării preavizului în cazul concedierii salariatului îl reprezintă evitarea consecințelor negative pe care i le-ar putea produce încetarea intempestivă a contractului său de muncă și asigurarea unei perioade de timp în care salariatul să-și poată căuta și găsi un alt loc de muncă fără a fi lipsit de venituri salariale. Astfel, reglementarea preavizului constituie una din garanțiile dreptului la muncă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Calificarea concedierii ca fiind colectivă atrage incidența dispozițiilor art. 69-73 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 73 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Art. 73 Codul muncii [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Calificarea concedierii ca fiind colectivă atrage incidența dispozițiilor art. 69-73 Codul muncii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Încetarea de drept a contractului individual de muncă
Concedierea
Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului
Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului
Concedierea colectivă
Dreptul la preaviz
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Reviste:
Concediere. Inaptitudine fizică. Lipsa preavizului din decizia de concediere. Nulitate
Reintegrarea contestatorului în funcția deținută anterior concedierii
Contestarea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Concediere. Anularea deciziei de concediere. Repunerea salariatului în situația anterioară emiterii deciziei de concediere nelegale
Reorganizare. Desființare post. încheierea unui contract de prestări servicii cu o altă societate
Concedierea pentru necorespundere profesională. Lipsa evaluării prealabile a salariatului. Distincție față de abaterea disciplinară. Admitere apel
Concediere pentru motive fără legătură cu persoana salariatului. Cauza reală și serioasă a desființării postului. Efectele clauzei de neconcurență/Dismissal for reasons not attributable to the individual employee. The actual and serious cause for the elimination of the position. Effects of the non-compete clause
Întrebări și răspunsuri - dreptul muncii
Reorganizarea întreprinderilor - Transferul de întreprindere, concedieri colective, desființări de post -
Admitere recurs în interesul legii. Aplicabilitatea dispozițiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situația în care concedierea s-a dispus din motive care nu țin de persoana salariatului, în temeiul dispozițiilor art. 65 din Codul muncii
Doctrină:
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 6/2011 privind completul competent să judece recursurile în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 5/2011
;
se încarcă...