Domeniul de aplicare | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Prezentul cod reglementează totalitatea raporturilor individuale și colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția muncii. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Prezentul cod se aplică și raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii. Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 2. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Dispozițiile cuprinse în prezentul cod se aplică: Jurisprudență, Reviste (1)

a) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; Jurisprudență, Reviste (5)

b) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

c) cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

d) persoanelor care au dobândit statutul de refugiat și se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condițiile legii;

e) ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; Jurisprudență

f) angajatorilor, persoane fizice și juridice;

g) organizațiilor sindicale și patronale.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Raporturile juridice de muncă 
    Raporturile juridice de muncă au fost identificate în mod constant de către doctrina de specialitate ca fiind acele relații sociale reglementate prin lege ce iau naștere între o persoană fizică, pe de o parte, și o persoană fizică sau juridică, pe de altă parte, în cadrul cărora prima persoană se obligă să presteze o anumită muncă în folosul celei de-a doua, care, la rândul ei, se obligă să o remunereze și să creeze condițiile necesare prestării acelei munci. [ Mai mult... ] 

.....
    §1. Subiectele reglementării 
    Enumerarea destinatarilor dispozițiilor Codului muncii nu este limitativă. Astfel, prevederile Codului se aplică salariaților, ucenicilor, angajatorilor, organizațiilor sindicale și patronale, dar și inspecției muncii, instanțelor judecătorești învestite cu soluționarea conflictelor de muncă (de drepturi), autorităților publice cu atribuții în desfășurarea dialogului social tripartit, utilizatorilor de muncă temporară, medicilor de medicină a muncii, așa cum rezultă din dispozițiile care stabilesc obligațiile specifice ce revin acestor persoane fizice sau juridice. [ Mai mult... ] 
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Mai întâi, se constată că față de prevederile art. 284 alin. (1) din Codul muncii raportat la prevederile art. 2 lit. c) Codul muncii și față de prevederile art. 248 alin. (1) și (3) Codul muncii, Tribunalul era competent să soluționeze cauza. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Mai întâi, se constată că față de prevederile art. 284 alin. (1) din Codul muncii raportat la prevederile art. 2 lit. c) Codul muncii și față de prevederile art. 248 alin. (1) și (3) Codul muncii, Tribunalul era competent să soluționeze cauza. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Domeniul de aplicare
Principii fundamentale
Încheierea contractului individual de muncă
Executarea contractului individual de muncă
Modificarea contractului individual de muncă
Suspendarea contractului individual de muncă
Încetarea contractului individual de muncă
Contractul individual de muncă pe durată determinată
Munca prin agent de muncă temporară
Contractul individual de muncă cu timp parțial
Munca la domiciliu
Reviste:
Acțiunea în regres formulată împotriva salariantului pentru prejudiciul cauzat unui terț în exercițiul funcțiunii. Răspundere civilă delictuală sau răspundere civilă contractuală
Aplicabilitatea legislației muncii cetățenilor străini. Dovada incapacității temporare de muncă
Întrebări și răspunsuri - dreptul muncii
Scurta analiză a modificărilor Codului muncii (I) - încheierea contractului individual de muncă -
Consecințele recunoașterii dreptului la sindicalizare al preoților
Studiu de caz: În cazul concedierii salariatului în temeiul art. 65 alin. (1) Codul muncii legea nu prevede dreptul salariatului de a opta pentru revenirea pe postul deținut anterior
Preot. Desfacere contract de muncă
Fișe de evaluare. Selecție personal. Militari
Critica hotărârii CEDO privind dreptul preoților de a se sindicaliza
Sancțiune disciplinară. Emiterea deciziei de sancționare. Excepția tardivității emiterii deciziei de sancționare. Admitere
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...